FAQS

Coneix Matchimpulsa

Què és Matchimpulsa? Matchimpulsa és un hub o programa de programes transversalment feminista per impulsar la plataformització digital de l’Economia Social Solidària i col·laborativa de Barcelona

Per què es crea Matchimpulsa?  Matchimpulsa neix com a resposta a la covid-19 per potenciar i escalar projectes de l’Economia Social i Solidària i col·laborativa, reforçar l’enxarxament local, la projecció internacional, la perspectiva de gènere, l’adaptació de mesures i plans d’igualtat als entorns digitals d’empreses i organitzacions, i accelerar l’economia digital com un procomú amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones i el dret a la ciutat des d’una perspectiva feminista.

Quins principis té Matchimpulsa?  

 • Suport a la plataformització digital
 • Enfortiment de l’Economia Social i Solidària i col·laborativa
 • Incorporació de la perspectiva de gènere 
 • Suport i promoció de la diversitat 
 • Foment del treball col·laboratiu, cooperatiu i comunitari
 • Innovació metodològica a través de la recerca acció
 • Promoció del procomú digital i el coneixement obert (llicències lliures, programari lliure, escalabilitat, replicabilitat)

Promoció d’un model d’economia digital alineat amb el benestar de les persones i el dret a la ciutat

Matchimpulsa et pot interessar si…. Formes part d’una iniciativa econòmica que vol incorpora la perspectiva digital a la visió de negoci per explorar noves àrees d’expansió de l’activitat econòmica, o bé està centrada en entorns digitals, o bé implementa -o vol implementar- noves metodologies que facilitin noves prestacions de serveis a partir de la plataformització digital i reforçar mesures d’equitat de gènere adaptades als entorns digitals.

Què ofereix d’especial Matchimpulsa respecte altres programes d’acceleració empresarial? Matchimpulsa és un programa innovador i amb un enfocament diferent als programes de digitalització existents en l’actualitat. Actualment, al món existeixen prop de 1.150 programes d’acceleració digital però capaltre hub o programa de programes amb valors feministes que aspiri a plataformitzar i accelerar digitalment projectes, tot promovent l’enxarxament i la col·laboració entre diferents ecosistemes. A més el programa, compta amb la singularitat de promoure coneixement obert, gràcies a la recerca acció.

Per què parlem de fer match Perquè Matchimpmulsa posa al centre la Intercooperació digital. El hub o programa de programes vol revertir la conjuntura actual de crisi socioeconòmica derivada de la Covid-19 i accelerar un context d’oportunitats, tot potenciant la digitalització i la plataformització de sectors econòmics i enfortint la maduració d’ecosistemes digitals locals.

Què hi trobem dins de Matchimpulsa? A Matchimpmulsa hi ha tres línies estratègiques: 

 1. La plataformització d’empreses, amb els programes Matchimpulsa +100, Matchimpulsa 20 i Matchimpulsa 10, on les empreses i organitzacions participants podran formar-se i rebre acompanyament en el marc de la concreció i producció del seu prototip de plataforma;
 2. Les col·laboracions estratègiques, amb els programes MatchTech, MatchIgualtat i MatchUniversitat;
 3. L’impuls i manteniment d’ecosistemes locals estratègics de Barcelona: Digista, Agroecologia digital i BarCola

Per què l’anomenem “transversalment feminista”? Perquè té unes dimensions de qualitat feminista que inspiren tot el programa MatchImpulsa: Està dirigit a un model d’economia digital amb una missió i sistema de valors de l’economia alineats amb la preservació de la vida; Vol afavorir l’equilibri entre el treball i la vida personal; Intersecció: vol afavorir la igualtat entre classes socials, per raó d’origen, d’orientació sexual i races i en les relacions globals; Fomenta la inclusió i participació de les dones a tots els nivells; Fa un accés igualitari i empoderament de les persones que estan en situacions de discriminació, i desempoderament de les que compten amb privilegis; Fa ús de tecnologia no sexista i discriminatòria.

I a què ens referim amb “transversalitat de gènere”? Que té uns elements concrets i de pràctiques associats a aquesta dimensió, on el gènere es contempla de manera transversal

 • SEGUIMENT D’IMPACTES, INCLÒS EL DE GÈNERE: Disseny, seguiment i anàlisis d’Impacte des de l’inici i de forma continuada, a partir de dades quantitatives i qualitatives. 
 • PRESSUPOST AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: Anàlisis de partides pressupostàries amb perspectiva de gènere. 
 • PARITAT A TOTS ELS NIVELLS DEL PROGRAMA: Possibilitat d’inscripció no binària. Mínim de 40% de dones i altres en tots els espais i nivell de participació i contribució al programa. Participants (70% dones, 25% homes, 5% altres)
  • Equip MatchImpulsa (80% dones, 20% homes. Direcció: dona. Pla d’igualtat a l’equip)
  • MatchImpulsores (57% dones; 43% homes)
  • Formadors (50% mínim sessions mixtes i mínim 50% formadores en conjunt del programa)
 • CRITERIS D’IGUALTAT DE GÈNERE COM A CRITERI DE SELECCIÓ PER ACCEDIR AL +20 i +10. Tot el programa va dirigit a l’economia social i solidària i col·laborativa com a model econòmic que sintonitza més amb posar la vida al centre. 
 • MOBILITZACIÓ D’EMPRESES I ENTITATS lligades a l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat
 • ÈTICA DE CURA com a part de la metodologia. Codi de conducta que afavoreix un entorn respectuós, inclusiu i curós per a tothom. Espai lliure de violències.
 • FORMACIÓ EN MESURES & PLANS D’IGUALTAT ADAPTATS ALS ENTORNS DIGITALS +100, 20 & 10: Sessions de formació a totes les empreses que participen al programa. Mòdul específic de Digista al +100 per al sector d’economia digital intensiu en feminismes.Adaptació digital de l’equitest pel formulari MatchImpulsa.
 • PROGRAMA ESPECÍFIC DIRIGIT A NODRIR DIGISTA, L’ECOSISTEMA ESTRATEGIC INTENSIU EN FEMINISMES
 • PROGRAMA MATCHIGUALTAT: Mapatge de recursos i serveis públics i privats en mesures d’igualtat a la ciutat, i programa per la creació d’acords o matches entre empreses que ofereixen recursos d’igualtat i empreses que participen al programa. 

Digista?  Digista per crear i reforçar l’ecosistema d’economia digital intensiu en feminismes.

Agroecologia Digital? Agroecologia Digital per crear i consolidar una xarxa sòlida per afrontar els reptes de l’Alimentació Sostenible i la plataformització digital.

BarCola? BarCola per contribuir a enfortir l’ecosistema d’Economia col·laborativa i procomú.

Quines metodologies apliquem a Matchimpulsa? Metodologies de recerca acció, agile, d’aprendre fent i l’ètica de la cura s’incorporen al Matchimpulsa, facilitant que les empreses i organitzacions participants pugueu autogestionar-vos, enxarxar-vos, explorar nous models d’aprenentatge i cocreació, i treballar les habilitats interpersonals

Què és Matchimpulsa + 100?  Matchimpulsa +100 és un programa que ofereix recursos i activitats en obert d’acceleració digital, plataformització de models de negoci i enxarxament per l’ecosistema local i que té com a objectiu apropar valors i pràctiques transformadores i elements d’innovació digital a projectes que necessiteu madurar digitalment.

A qui va dirigit Matchimpulsa +100? Matchimpulsa +100 està dirigit a persones, empreses i organitzacions que volen repensar i madurar la seva estratègia digital per adaptar el seu model d’organització al teletreball i desenvolupar activitat empresarial a través de plataformes digitals. El programa està orientat a projectes que volen fer aquest pas garantint la inclusivitat, l’equitat de gènere i els valors i pràctiques transformadores del seu projecte.

Què és Matchimpulsa 20?  El programa Matchimpulsa 20 va un pas més enllà en la capacitació i acceleració digital d’empreses. 20 projectes seran seleccionats per disposar de formacions exclusives i acompanyament d’expertes amb experiència en l’àmbit tecnològic, models de negoci i desplegament de mesures i plans d’igualtat. Les iniciatives seleccionades podran identificar el Mínim Producte Viable (MVP) per la plataformització del seu projecte, tot incorporant la perspectiva feminista en el disseny del seu prototip de plataforma i disposant de la facilitació d’una mentora.

A qui va dirigit Matchimpulsa 20?  El programa Matchimpulsa 20 està dirigit a empreses que vulguin donar un salt qualitatiu per operar en plataformes digitals.

Què és Matchimpulsa 10?  Matchimpulsa 10 és un programa d’acceleració de projectes que facilita el desenvolupament tecnològic de prototips de plataforma. La principal singularitat és que al llarg d’aquest programa les iniciatives podran beneficiar-se del llançament d’una campanya de matchfunding amb la Fundació Goteo.

Què és el Matchfunding? Una campanya de matchfunding o cofinançament fa possible sumar fons provinents d’una campanya de micromecenatge (on la ciutadania fa suport econòmic a un projecte) amb fons d’una entitat pública o privada. 

Per què una campanya de matchfunding a Matchimpulsa 10?  Matchimpulsa 10 està dissenyat com un programa d’acceleració de projectes que facilita el desenvolupament tecnològic de prototips de plataforma desenvolupades amb programari lliure. Per fer-ho possible, les iniciatives seleccionades podran avançar cap a la definició i/o millora del seu projecte de plataformització existent, amb el suport d’expertes amb experiència en l’àmbit tecnològic (MatchTech) i la implementació de mesures i plans d’igualtat (MatchIgualtat). Aquest programa incorpora també formació, sessions d’enxarxament i mentoratge.

Com a element singular d’aquest programa, les iniciatives seleccionades podran cofinançar-se via la fórmula del matchfunding a través d’una campanya amb la Fundació Goteo, fet que suposa que, al finançament que poden recaptar a través d’una campanya de micromecenatge, gràcies a la participació a MatchImpulsa podran sumar-hi un límit de 8.500 €. El programa acompanyarà als projectes seleccionats en la producció dels seus projectes de plataformització.

A qui va dirigit Matchimpulsa +10? Matchimpulsa 10  està dirigit a empreses i organitzacions que tenen un projecte d’impuls digital i que han participat al programa MatchImpulsa 20, ja sigui com a part del seu recorregut iniciat amb els programes MatchImpulsa +100 i 20 o fruit de la intercooperació amb altres projectes participants.

Quantes persones podran participar a MatchImpulsa? Podeu participar tantes persones com vulgueu de la vostra organització, però cadascuna s’ha d’inscriure individualment per poder accedir al MatchCampus

Té en compte Matchimpulsa l’escletxa digital de gènere? Sí, lluitar contra l’escletxa digital de gènere forma part dels objectius del programa Matchimpulsa, que busca revertir la desigualtat que la digitalització genera tradicionalment en les empreses, facilitant l’acompanyament per aplicar i adaptar mesures i plans d’igualtat digitals i creant lligams entre empreses i serveis que afavoreixin la igualtat laboral.

Qui promou Matchimpulsa? El programa s’ofereix des de la Càtedra_Oberta , impulsat col·laborativament entre Dimmons IN3 UOC, l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa.

Matchimpulsa, qüestions pràctiques

És necessària alguna figura jurídica per inscriure’s? El programa està obert a múltiples formats d’iniciatives empresarials. Et llistem les diferents opcions que poden participar a Matchimpulsa

 • Les empreses, cooperatives, fundacions o associacions que estiguin alineades amb l’Economia Social Solidària i col·laborativa i que vulguin millorar la seva estratègia digital i de plataformització. 
 • Unitats econòmiques (amb o sense ànim de lucre) que treballin al voltant del feminisme i contra la violència envers les dones.
 • Unitats econòmiques (amb i sense ànim de lucre) de l’àmbit de l’alimentació sostenible: empreses, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, etc.
 • Centres o professionals vinculats al món de la recerca, acadèmia i/o universitats.
 • Gestors de política pública.
 • Empreses tecnològiques i digitals.
 • Empreses que presten serveis d’igualtat.
 • Entitats o col·lectius de la Societat Civil.
 • Altres iniciatives orientades a la prestació de béns i serveis d’innovació digital social (projectes associats a la creació d’infraestructures digitals, el coneixement obert, a la prestació de serveis a entorns digitals, etc.).

Qui i com podem participar a Matchimpulsa +100? És molt fàcil! Revisa els criteris de participació i inscriu-te. Un cop t’hagis inscrit rebràs un correu de confirmació i, quan estigui actiu, podràs entrar al campus virtual (MatchCampus).

Important! En cas de ser una empresa tecnològica, et recomanem revisar el programa MatchTech i en cas de voler formar part dels dos programes (+100 i MatchTech) omplir el formulari d’inscripció com a “Tech”.

En cas de ser una empresa que està treballant en el desenvolupament  recursos i eines d’igualtat de gènere i feminisme, et recomanem revisar el programa MatchIgualtat  i en cas de voler participar als dos programes (+100 i MatchIgualtat) omplir el formulari d’inscripció com a “Igualtat”.

Fins quan ens podem inscriure a Matchimpulsa +100? Et podràs inscriure durant tot l’any. Serà indispensable formar part del programa +100 per participar a Matchimpulsa 20 i Matchimpulsa 10.

Hem de participar a totes les sessions de Matchimpulsa +100? No. Matchimpulsa +100 és un programa modular i flexible, adaptat als nous entorns de treball. Com empresa i/o organització podreu participar de les sessions que més us interessin. Això sí, si vols rebre un certificat de participació hauràs d’haver completat el 80% dels mòduls formatius del programa +100.

Haurem d’estar sempre connectades a les sessions en directe?  No. Totes les sessions de Matchimpulsa +100 es podran seguir de forma asincrònica a través del campus virtual (MatchCampus).

Quina durada té Matchimpulsa +100?  Matchimpulsa +100 té una durada de 7 mesos. Començarà el 25 de maig i finalitzarà el 31 de desembre de 2021. Constarà de 100 hores en total. 

Qui i com podem participar a Matchimpulsa 20? Els projectes interessats a participar a Matchimpulsa 20 han de complir amb els criteris d’accés al programa, un dels quals és haver participat a Matchimpulsa +100 (revisa els criteris de participació del programa +100 i inscriu-te). consulta les bases d’accés.

Fins quan ens podem inscriure a Matchimpulsa 20? El llançament de la convocatòria de Matchimpulsa 20 estarà obert fins el 13 de juny de 2021 (consulta les bases d’accés). El programa començarà el 25 de juny. Ja us podeu inscriure al programa Matchimpulsa +100 -requisit indispensable.

Hem de participar a totes les sessions de Matchimpulsa 20? Us recomanem que aprofiteu al màxim la bossa d’hores disponible! A Matchimpulsa 20, disposareu de sis hores per a sessions de formació i quatre hores d’enxarxament, quatre hores d’assessories prèmium amb experts tecnològics (MatchTech) i professionals amb experiència en models de negoci sostenible, cinc hores de sessions per explorar com implementar mesures i plans d’igualtat (MatchIgualtat) i cinc hores dedicades a sessions d’acompanyament amb la mentora. La vostra participació al programa serà un requisit a valorar a l’hora de ser un dels 10 projectes seleccionats del Matchimpulsa 10.

Haurem d’estar sempre connectades a les sessions en directe? A Matchimpulsa 20, la majoria de les sessions seran en directe, si bé alguns continguts formatius podran estar disponibles també en format diferit. Totes les sessions seran gravades i pujades al MatchCampus per facilitar el seu seguiment!

Quina durada té Matchimpulsa 20? El programa Matchimpulsa 20 té una durada intensiva de cinc setmanes (24 hores). El programa començarà el 25 de juny i els projectes podran gaudir de suport i acompanyament extra fins al 30 de setembre.

Qui i com podem participar a Matchimpulsa 10? Els projectes interessats a participar a Matchimpulsa 10 han de complir amb els criteris d’accés al programa (estiguis atent a la publicació de les bases). Com a requisit previ indispensable hauran de formar part del programa Matchimpulsa 20.

Fins quan ens podem inscriure a Matchimpulsa 10? El llançament de la convocatòria de Matchimpulsa 10 es farà al juny. 

Quina durada té Matchimpulsa 10? El programa Matchimpulsa 10 té una durada de 3 mesos i constarà de 60 hores en total. Es durà a terme des del 21 de setembre juliol fins al 31 de desembre de 2021. 

Hem de participar a totes les sessions de Matchimpulsa 10? Matchimpulsa 10 demana implicar-se vivament en un espai de treball i creació, ja que constarà d’hores d’assessorament personalitzat, tallers de capacitació en campanyes de micromecenatge i el llançament d’una campanya de matchfunding per cadascun dels 10 projectes seleccionats; a més de sessions d’enxarxament i assessories tècniques per tal de crear el prototip de plataforma. Així doncs, es requerirà la màxima participació per part de totes les iniciatives implicades.

A Matchimpulsa 10 totes les sessions seran en directe? A Matchimpulsa 10 la majoria de les sessions seran en directe, si bé alguns continguts formatius podran estar disponibles també en format diferit. 

Hi ha un calendari de tot Matchimpulsa?  I tant. El pots consultar aquí, constantment és actualitzat.

És gratuïta la participació a Matchimpulsa? Sí, totalment. Per inscriure’s a Matchimpulsa no cal pagar cap quota ni matrícula, així com tampoc per accedir a qualsevol dels programes i als seus continguts i activitats.