Política de privacitat

Darrera actualització: 7 d’abril de 2021

T’advertim que aquesta Política de Privacitat pot patir modificacions en qualsevol moment, per la qual cosa t’avisarem dels possibles canvis anunciant-ho a la web i informant de la data de la seva última revisió.

El tractament de les teves dades personals es duu a terme d’acord amb les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, d’1 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD), i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les dades dels usuaris del web www.matchimpulsa.barcelona és la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, UOC), amb seu a l’avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona, Espanya, i NIF G-60667813. Pots posar-te en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades a través de l’adreça electrònica dpd@uoc.edu.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen dels formularis accessibles al web, a través dels apartats “Inscriu-te” i “Subscripció al butlletí”, i de la teva participació en sessions de cocreació tipus focus group del programa MatchImpulsa (en endavant, el Programa).

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Les teves dades personals seran tractades amb la finalitat de tramitar la teva inscripció al Programa i per gestionar-hi la teva participació a través d’un espai destinat a tal efecte.

Així mateix, si així ho decideixes, podràs autoritzar-nos a que realitzem la difusió de les dades de la teva organització (nom, descripció, correu electrònic, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d’activitat, sector econòmic, URL xarxes socials i xarxes de pertinença) en un directori al web, accessible al públic (Directori Matchimpulsa).

Per a la realització de la investigació de recerca-acció en el marc del Programa, es realitzaran enquestes sobre el nivell de digitalització de la teva organització.

D’igual manera, es podran realitzar enquestes de qualitat i satisfacció relacionades amb el Programa.

En cas que us poseu en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica que us proporcionem a l’apartat “Contacte” del nostre lloc web, farem servir la vostra adreça des de la qual ens escriviu, i qualssevol dades personals contingudes al missatge, amb la única finalitat de donar resposta a les qüestions que ens hi plantejeu.

En darrer lloc, si així ens ho sol·licites, t’enviarem informació relativa als esdeveniments, convocatòries i altres informacions relacionades amb el Programa.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal pel tractament de les teves dades és l’execució d’un contracte, del que formaràs part al inscriure’t al Programa.

De forma suplementària, ens pots prestar el consentiment per la difusió de les dades de la teva organització en el Directori, o bé, per acceptar rebre comunicacions o enquestes relacionades amb el Programa.

Així mateix, l’interès legítim de la UOC per a la reemissió d’enquestes de satisfacció relacionades amb el Programa.

Quines mesures de seguretat s’apliquen per protegir les teves dades?

La UOC tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implementat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les mateixes i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícites. A l’hora de determinar tals mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

La UOC compta amb diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les teves dades personals.

Per tal de prestar els serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, la UOC compta amb els següents serveis:

Enquestes: Per a la tramesa d’enquestes en el marc de les sessions del Programa, la UOC disposa dels serveis de Limesurvey GmbH, amb domicili a Alemanya. Pots consultar-ne la seva Política de privacitat o posar-te en contacte amb el proveïdor a través de info@limesurvey.com

Hosting: Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, amb domicili a Espanya. Més informació a: els servidors de Pangea estan allotjats al centre de dades de la Fundació Guifi.net, que es troba ubicat a Barcelona (Espanya). 

Quins són els teus drets en relació a les dades de caràcter personal?

– Dret d’accés: Consultar de quines dades personals disposem.

– Dret de rectificació: Modificar les dades personals de les que disposem, quan aquestes siguin inexactes.

– Dret d’oposició: Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

– Dret de supressió: Sol·licitar que eliminem les dades personals.

– Dret de limitació: Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals.

– Dret a la portabilitat: Sol·licitar que us entreguem la informació de la que disposem en un format informàtic.

-Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent: Presentar una reclamació.

Sense prejudici de l’exercici dels teus drets davant del Responsable del tractament, en qualsevol moment pots presentar una reclamació davant de l’autoritat competent per defensar els teus drets en matèria de protecció de dades a través de la pàgina web www.apdcat.gencat.cat.

Per exercitar aquests drets, és suficient que ens facis arribar una comunicació a la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya, bé per correu electrònic a l’adreça fuoc_pd@uoc.edu o bé mitjançant correu postal a l’adreça Avinguda Tibidabo 39-43, Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del teu DNI o un altre document d’identificació equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se’t podrà requerir per tal que l’esmenis. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar-se un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari o usuària, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a www.matchimpulsa.barcelona exonerant a Dimmons (UOC), de qualsevol responsabilitat sobre aquesta qüestió.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari o la usuària accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari d’inscripció i/o subscripció.