Què és?

MatchImpulsa és un programa transversalment feminista per a la plataformització digital de l’Economia Social Solidària i col·laborativa de Barcelona.

Aquest programa innovador neix com a resposta a la COVID-19 per potenciar i escalar projectes de l’Economia Social i Solidària i col·laborativa, reforçar l’enxarxament local, la projecció internacional, l’adaptació de la perspectiva de gènere, de mesures i plans d’igualtat als entorns digitals d’empreses i organitzacions, i accelerar l’economia digital com un procomú, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones i el dret a la ciutat.

MatchImpulsa s’estructura a partir de tres línies estratègiques i diversos subprogrames: 1) plataformització d’empreses,

amb els programes MatchImpulsa +100, MatchImpulsa 20 i MatchImpulsa 10, on les empreses i organitzacions participants podran formar-se i rebre acompanyament en la concreció i producció del seu prototip de plataforma; 2) col·laboracions estratègiques amb MatchTech, MatchIgualtat i MatchUniversitat i; finalment, 3) creació i manteniment dels ecosistemes estratègics de Barcelona Digista, BarCola i de l’Agroecologia Digital.

MatchImpulsa es desenvolupa en el marc de la Càtedra_Oberta, impulsada col·laborativament entre el grup de recerca Dimmons, la Universitat Oberta de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa.

Principis


 • Suport a la plataformització digital
 • Enfortiment de l’Economia Social i Solidària i col·laborativa
 • Incorporació de la perspectiva de gènere 
 • Suport i promoció de la diversitat 
 • Foment del treball col·laboratiu, cooperatiu i comunitari
 • Innovació metodològica a través de la recerca acció
 • Promoció del procomú digital i el coneixement obert (llicències lliures, programari lliure, escalabilitat, replicabilitat)
 • Promoció d’un model d’economia digital alineat amb el benestar de les persones i el dret a la ciutat

Objectius


Els objectius principals es basen en accelerar econòmicament projectes amb necessitats per digitalitzar-se a partir de la covid-19, intercooperar digitalment, revertir l’escletxa digital de gènere,  desplegar mesures i plans d’igualtat, crear i reforçar ecosistemes estratègics d’Economia Digital Feminista (Digista), de l’Agroecologia Digital i d’economia col·laborativa de Barcelona (BarCola), afavorir la internacionalització d’empreses i ecosistemes que formin part de MatchImpulsa i incorporar la recerca acció per divulgar i obrir el coneixement generat.

Facilitar la transició digital d’iniciatives

que han necessitat adoptar les eines digitals a causa de la pandèmia de la COVID-19

Accelerar econòmicament projectes

amb programes d’acompanyament en la capacitació digital i de digitalització del model de negoci;

l’ús d’eines innovadores de finançament com el matchfunding

el desplegament de xarxes i nodes de col·laboració de l’economia circular local

l’enxarxament entre empreses amb valors de l’ESS i empreses tecnològiques

Revertir l’escletxa digital de gènere
amb mesures igualitàries, plans d’igualtat i connexions entre empreses i serveis per la igualtat

Donar suport a la creació d’ecosistemes estratègics:

 • Crear Digista
  per reforçar l’ecosistema d’economia digital intensiu en feminismes;
 • Crear Agroecologia Digital
   
  una xarxa sòlida per afrontar els reptes de l’Agroecologia i l’Alimentació Sostenible des de la plataformització digital;
 • Enfortir BarCola
  l’ecosistema d’Economia col·laborativa i procomú.

Incorporar la recerca acció
perquè el coneixement que generem al llarg del programa sigui obert i disponible per a tothom, amb la col·laboració entre empresa i universitat

Afavorir la internacionalització d’empreses i clústers
que formin part de MatchImpulsa

Transversalment feminista

L’anomenem transversalment feminista perquè MatchImpulsa té unes dimensions de qualitat feminista que inspiren tot el programa:

Està dirigit a un model d’economia digital amb una missió i sistema de valors de l’economia alineats amb la preservació de la vida;

Vol afavorir l’equilibri entre el treball i la vida personal;

Intersecció: vol afavorir la igualtat entre classes socials, per raó d’origen, d’orientació sexual i races i en les relacions globals 

Fomenta la inclusió i participació de les dones a tots els nivells

Fa un accés igualitari i empoderament de les persones que estan en situacions de discriminació, i desempoderament de les que compten amb privilegis

Fa ús de tecnologia no sexista i discriminatòria

També té uns elements concrets i de pràctiques associats a la dimensió de transversalitat de gènere:

 • SEGUIMENT D’IMPACTES, INCLÒS EL DE GÈNERE: Disseny, seguiment i anàlisis d’Impacte des de l’inici i de forma continuada, a partir de dades quantitatives i qualitatives. 
 • PRESSUPOST AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: Anàlisis de partides pressupostàries amb perspectiva de gènere. 
 • PARITAT A TOTS ELS NIVELLS DEL PROGRAMA: Possibilitat d’inscripció no binària. Mínim de 40% de dones i altres en tots els espais i nivell de participació i contribució al programa. Participants (70% dones, 25% homes, 5% altres)
  • Equip MatchImpulsa (80% dones, 20% homes. Direcció: dona. Pla d’igualtat a l’equip)
  • MatchImpulsores (57% dones; 43% homes)
  • Formadors (50% mínim sessions mixtes i mínim 50% formadores en conjunt del programa)
 • CRITERIS D’IGUALTAT DE GÈNERE COM A CRITERI DE SELECCIÓ PER ACCEDIR AL +20 i +10. Tot el programa va dirigit a l’economia social i solidària i col·laborativa com a model econòmic que sintonitza més amb posar la vida al centre. 
 • MOBILITZACIÓ D’EMPRESES I ENTITATS lligades a l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat
 • ÈTICA DE CURA com a part de la metodologia. Codi de conducta que afavoreix un entorn respectuós, inclusiu i curós per a tothom. Espai lliure de violències.
 • FORMACIÓ EN MESURES & PLANS D’IGUALTAT ADAPTATS ALS ENTORNS DIGITALS +100, 20 & 10: Sessions de formació a totes les empreses que participen al programa. Mòdul específic de Digista al +100 per al sector d’economia digital intensiu en feminismes.Adaptació digital de l’equitest pel formulari MatchImpulsa.
 • PROGRAMA ESPECÍFIC DIRIGIT A NODRIR DIGISTA, L’ECOSISTEMA ESTRATEGIC INTENSIU EN FEMINISMES
 • PROGRAMA MATCHIGUALTAT: Mapatge de recursos i serveis públics i privats en mesures d’igualtat a la ciutat, i programa per la creació d’acords o matches entre empreses que ofereixen recursos d’igualtat i empreses que participen al programa.