MatchUniversitat és un programa que facilita la connexió entre els recursos que ofereix la Universitat Oberta de Catalunya com a promotora de la Càtedra_Oberta i les empreses o organitzacions de l’Economia Social i Solidària i de l’Economia Col·laborativa participants del programa MatchImpulsa.

Incubadora Hubbik

Hubbik posa a la disposició de les empreses o organitzacions de MatchImpulsa el talent dels més de 100.000 membres de la comunitat UOC, a través del programa d’orientació al procés emprenedor, per a generar iniciatives vinculades a l’emprenedoria, la innovació i l’R&I capaces de fer front als reptes de la societat i posar-los a l’abast de la ciutadania i l’empresa.

El programa d’orientació al procés emprenedor té com a objectiu principal la identificació, la definició i la validació de la proposta de negoci dels projectes vinculats a la comunitat UOC especialment relacionats amb les TIC i que estiguin en una fase inicial.  Aquest acompanyament es fa mitjançant la incubadora virtual, l’espai virtual de treball i assessorament obert de Hubbik.

A través d’aquest programa es treballa en la definició i la validació de la proposta de negoci dels projectes emprenedors partint de tres documents:

 • La definició del model de negoci amb llenç de model de negoci (business model canvas, BMC).
 • La redacció d’un resum executiu, en el qual s’incorporin els aspectes empresarials més rellevants del projecte.
 • La preparació d’un pitch (micropresentació) de 90 segons en format de vídeo en què s’expliquin els principals aspectes clau de l’activitat de l’empresa emergent, en quin punt es troba i quines necessitats té.

La durada del programa és d’un any des del seu inici i la inscripció està oberta durant tot l’any.

Per fer la sol·licitud d’inscripció, cal registrar-se en aquest formulari.

Com us podem ajudar des de MatchImpulsa i la UOC?
 • Guiant-vos en la preparació de la proposta d’incubació.
 • Revisant la proposta per assegurar que el redactat és clar, detallat i atractiu.

Pràctiques no curriculars

Les empreses o organitzacions que vulguin incorporar un o una estudiant en pràctiques han de tenir en compte els següents aspectes:

 1. Per participar del programa de pràctiques cal que l’empresa o organització es doni d’alta com a centre de pràctiques al portal Xperience, i crear l’oferta pertinent. Dimmons i la UOC facilitaran el suport per la generació i la difusió de l’oferta. Tot i això, la publicació de l’oferta no garanteix el seu èxit.
 2. Les persones que vulguin sol·licitar una oferta de pràctiques hauran d’estar matriculades i haver iniciat el període docent.
 3. Les pràctiques no curriculars tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic, excepte en el cas de les pràctiques vinculades als cursos de postgrau, que tenen una durada màxima de 375 hores, i de les pràctiques dels cursos d’especialització, que tenen una durada màxima de 187,5 hores. Les pràctiques dels cursos de màster propis tenen una durada màxima total de 750 hores.
 4. Es poden signar un màxim de dos convenis en una mateixa empresa o institució, amb una durada màxima de 750 hores cadascun (vegeu les especificacions del punt anterior). En cas de signar un segon conveni, cal que transcorri un mes entre ambdós convenis. En el segon, s’han d’actualitzar les tasques que ha de fer l’estudiant.
 5. L’horari de les pràctiques ha de ser compatible amb l’activitat acadèmica pròpia de l’aprenentatge en línia, amb una durada màxima de 8 hores diàries (la Universitat recomana que no se superin les 6 hores diàries).
 6. La UOC no estableix cap requisit quant a l’ajuda econòmica a l’estudi que pot rebre l’estudiant durant les pràctiques, tot i que recomanem que es lliuri alguna quantitat a l’estudiant en concepte de beca. Si l’estudiant rep alguna ajuda a l’estudi, cal que el centre de pràctiques el doni d’alta a la Seguretat Social.
 7. Les pràctiques que els estudiants de la UOC poden cursar a la vostra entitat s’emmarquen en els àmbits dels estudis següents: Arts i Humanitats, Ciències de la Salut, Ciències de la Informació i de la Comunicació, Dret i Ciència Política, · Economia i Empresa, Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, Psicologia i Ciències de l’Educació. Podeu consultar l’oferta formativa de la UOC per tal d’identificar al perfil d’estudiant més indicat per la vostra organització.
 8. A l’hora de complimentar l’alta com a centre i la publicació d’una oferta de pràctiques us animem a fer-ho de manera que l’oferta sigui atractiva i contingui tota la informació que voleu proporcionar d’una forma clara i detallada, sempre tenint en compte les condicions de les pràctiques no curriculars (requisits, durada, remuneració, etc).
Com us podem ajudar des de MatchImpulsa i la UOC?
 • Identificant els estudis més oportuns als quals ofertar la vostra proposta.
 • Revisant la proposta per assegurar que el redactat és clar, detallat i atractiu.
 • Gestionant i validant la vostra oferta i els convenis de pràctiques.

Per qualsevol dubte o suport podeu contactar amb l’equip MatchImpulsa.