Directori Lliçons

La Covid-19: un revulsiu en l’acceleració digital
La Covid-19: un revulsiu en l’acceleració digital
Projectes i plataformes de distribució
Projectes de plataforma de referència en l’àmbit de l’alimentació sostenible
Secure platforms to respond to the demand for healthy products
Com intercooperar?
Ecosistemes estratègics
Ciberfeminismes
Com podem impulsar projectes col·lectius en les Economies Digitals Feministes?

Grups d’empoderament feminista (I)
Grups d’empoderament feminista (II)
Grups d’empoderament feminista (III)

Masculinitats alternatives (I)
Masculinitats alternatives (II)
Masculinitats alternatives (III)

Referents d’inspiració en la incorporació de la perspectiva feminista
Comunicació per a campanyes de matchfunding
Crowdfunding com a nova via de finançament

Fons de finançament europeu
Indicadors financers clau: OKRs i KPIs

Com automatizar tasques de gestió?
Comunicació no sexista
Conversa i viralitat a la xarxa
Eines del màrqueting per plataformitzar el teu negoci
Màrqueting digital i pautes de consum
Plataformes sexys! Campanyes de comunicació inspiradores per consolidar la teva proposta

Com dissenyar democràticament plataformes
Com implementar metodologies Agile en un projecte de plataforma
Com implementar polítiques d’igualtat i diversitat en el teu projecte
Com incorporar la perspectiva feminista i l’ètica de la cura
Com treballar a distància i gestionar equips
Competències i recursos per fer front a les violències masclistes
Cura organitzacional i gestió de conflictes dins les organitzacions
Dissenya el teu pla d’igualtat
És possible parlar de logística sostenible?
Impulsar projectes amb perspectiva de gènere
Innovació i negocis sostenibles
Polítiques i mesures de suport a empreses que s’estan impulsant a favor de la igualtat
Què són i per què les metodologies agile optimitzen la consecució dels objectius amb valors
Què són les habilitats toves i com podem treballar-les en el marc de la plataformització
Temps i Teletreball (I)
Temps i Teletreball (II)
Temps i Teletreball (III)
Com mesurar el compromís social de les organitzacions i mesurar el valor social que generen
Despeses associades al desenvolupament d’una plataforma digital
Plataformes digitals : Vies i models de negoci per a la sostenibilitat i exemples inspiradors
Plataformes i monetització
Pressupostos amb perspectiva de gènere
Reptes i oportunitats segons el model de plataformització
Accessibilitat i usabilitat en les nostres plataformes
Aspectes claus de la privacitat i seguretat digital
Business Intelligence & Data Analytics
Ciencia ciudadana. Cómo co-diseñar proyectos más sostenibles
Elements clau per fer front a la plataformització digital
FLOSS i nous models de negoci i resultats
Plataformes accessibles
Què és la tecnoètica?