MatchImpulsa 10

Fes la teva aportació a la campanya #MatchGoteo

MatchImpulsa 10 està dissenyat com un programa d’acceleració de projectes que facilita el desenvolupament tecnològic de prototips de plataforma desenvolupades amb programari lliure. Per fer-ho possible, les iniciatives seleccionades podran avançar cap a la definició i/o millora del seu projecte de plataformització existent, amb el suport d’expertes amb experiència en l’àmbit tecnològic (MatchTech) i la implementació de mesures i plans d’igualtat (MatchIgualtat). Aquest programa incorpora també formació, sessions d’enxarxament i mentoratge.

Com a element singular d’aquest programa, les iniciatives seleccionades podran cofinançar-se via la fórmula del matchfunding a través d’una campanya amb la Fundació Goteo, fet que suposa que, al finançament que poden recaptar a través d’una campanya de micromecenatge, gràcies a la participació a MatchImpulsa podran sumar-hi un límit de 8.500 €. El programa acompanyarà als projectes seleccionats en la producció dels seus projectes de plataformització.

Organitzacions seleccionades

Associació Igualitàrium

Mensakas SCCL

Asociación Femnoise

Verificat

Les Mercedes Barcelona SCCL

Mercat Social SCCL (Quèviure)

Fasolà

Associació BROTS Ecosocial

Menú Circular

Dirigit a

MatchImpulsa 10 està dirigit a empreses i organitzacions que tenen un projecte d’impuls digital i que han participat al programa MatchImpulsa 20, ja sigui com a part del seu recorregut iniciat amb els programes MatchImpulsa +100 i 20 o fruit de la intercooperació amb altres projectes participants.

Continguts i activitats

 • Capacitació pel desplegament d’un prototip de projecte digital de plataforma i/o millora del projecte de plataformització existent. Es realitzaran 2 sessions (abans del 31 de desembre) per impulsar models de negoci sostenibles (4h). 
 • Sessions d’enxarxament (4 hores): Sessions d’enxarxament i intercooperació.
 • Acceleració pla o mesures d’igualtat (5 hores).
 • Els projectes disposaran d’hores de mentoria MatchImpulsa (5 hores en total per projecte) i assessoria prèmium amb persones i empreses expertes en àmbits tecnològics (MatchTech) i professionals amb experiència en models de negoci i en el procés de creació del disseny del prototip (4 hores).
 • Assessoria prèmium per llançar una campanya de micromecenatge i accedir al confinaçament – matchfunding (4 hores per projecte): assessorament ad hoc per desenvolupar la campanya. Aquest assessorament podrà dur-se a terme prèviament al llançament de la campanya i també durant el decurs de la mateixa. 
 • Matchfunding  5 setmanes.
 • Programa d’acompanyament en el desenvolupament de la planificació de la plataformització del projecte.

Criteris d'accés

El programa MatchImpulsa 10 està dirigit a aquelles organitzacions del programa MatchImpulsa 20 que generin recursos d’ús comú, de codi i contingut obert o lliure, sota llicències Creative Commons o similars. En aquest sentit, els projectes han d’especificar els continguts en obert que produiran mitjançant els recursos generats a través del programa MatchImpulsa 10. Sota aquest compromís inicial amb el procomú, es considerarà la viabilitat general de la proposta i l’adequació dels projectes a les possibilitats que ofereix el micromecenatge com a mitjà de finançament.

Els projectes candidats han de presentar el seu projecte de plataformització, del qual se’n valoraran els següents aspectes:

 • Coherència amb valors i pràctiques de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (ESS) i el procomú, potencial de la proposta i capacitat d’intercooperació (30  punts): Es requereix que la proposta inclogui criteris de l’Economia Social i Solidària  (impactes econòmics, socials, ambientals i de bon govern positius) i el procomú, així com que almenys un 70% del codi o contingut definit en el projecte de plataformització estigui en obert. També es valorarà la capacitat dels projectes per intercooperar amb altres entitats o projectes de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària en el seu conjunt.
 • Incorporació de la perspectiva de gènere (27 punts): En el marc de la definició del llistat de necessitats del projecte (pressupost), es valorarà la concreció explícita i l’orientació de recursos (10% del total del pressupost) cap al desplegament de plataformes més inclusives i igualitàries. 
 • Sostenibilitat: viabilitat perquè la iniciativa perduri en el temps (33 punts): En el context del projecte de plataformització que es presenta a MatchImpulsa 10 es valorarà el pressupost presentant i la sostenibilitat econòmica i tècnica de l’organització o organitzacions que es presenten (vies de finançament, solidesa econòmica, capacitat de gestió). 
 • Participació activa en el programa MatchImpulsa 20 (10 punts): Es tindrà en compte que les organitzacions hagin assistit al 50% de les sessions formatives i d’enxarxament programades al programa 20. D’altra banda, és valorarà la fitxa resum de l’estat del projecte un cop finalitzat el programa.

La puntuació màxima que podran rebre les iniciatives sol·licitants en aquesta fase és de 100 punts. Es preseleccionaran un màxim de 10 projectes. 

Comitè de selecció

La preselecció es realitzarà per un comitè format per: 

 • Mayo Fuster Morell, representant del grup de recerca Dimmons (IN3 UOC) i directora de la Càtedra_Oberta 
 • Ester Vidal Pujol-Xicoy, representant de l’Ajuntament de Barcelona (Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Política Alimentària)
 • Elisenda Vegué, representant de Barcelona Activa (Direcció d’Innovació Socioeconòmica)
 • Sonia Ruiz, representant de l’Ajuntament de Barcelona (Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps)
 • Amaranta Herrero, coordinadora estratégica de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021
 • Tatiana Guerrero, assessora en polítiques socials públiques de l’Ajuntament de Barcelona
 • Liliana Arroyo, representant independent de l’àmbit de l’economia col·laborativa
 • Núria Alonso, Coordinadora del Canòdrom, Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, i sòcia fundadora de Colectic

A través de la fórmula de la campanya de micromecenatge es determinarà els projectes que seran seleccionats pel programa MatchImpulsa 10. Per a més informació, consulta les bases del programa.

Calendari formatiu

Duració total del programa: 26 hores

Llançament de la convocatòria: Setembre

Campanya de micromecenatge: de l’11/11/2021 al 16/12/2021


Singularitats

Algunes singularitats de MatchImpulsa 10
Exemples i recursos inspiradors
La MatchKanva
Itinerari obert i d’autogestió
Xerrades sincròniques i asincròniques
Cotreball, creixement i distensió de comunitat

Mètodes

Aquest plantejament és transversal al conjunt de programes
Aprendre fent
Recerca acció
Agile
Ètica de la cura