MatchImpulsa 10

MatchImpulsa 10 està dissenyat com un programa d’acceleració de projectes que facilita el desenvolupament tecnològic de prototips de plataforma desenvolupades amb programari lliure. Per fer-ho possible, les deu iniciatives seleccionades podran avançar cap a la definició del seu informe o briefing tecnològic i la producció dels seus prototips de plataformes, amb el suport d’expertes amb experiència en l’àmbit tecnològic (MatchTech) i la implementació de mesures i plans d’igualtat (MatchIgualtat). Aquest programa incorpora també formació, sessions d’enxarxament i mentoratge.

Com a element singular d’aquest programa, les 10 iniciatives seleccionades podran participar en una campanya de matchfunding, fet que suposa que, al finançament que poden recaptar a través d’una campanya de micromecenatge, gràcies a la participació a MatchImpulsa podran sumar-hi 10.000 € de cofinançament. El programa finalitza amb la producció de 10 prototips de plataforma.

Dirigit a

MatchImpulsa 10 està dirigit a empreses i organitzacions que han participat al programa MatchImpulsa 20, que tenen un projecte d’impuls digital i que el programa els serveixi per fer un salt qualitatiu, ja sigui com a part del seu recorregut a través dels programes MatchImpulsa +100 i 20 o fruit de la intercooperació amb altres projectes participants.

Continguts i activitats

 • Capacitació pel llançament d’una campanya de matchfunding (4 hores): A través de dos tallers, els 10 projectes participants es formaran en el funcionament bàsic d’una campanya de matchfunding i podrem apropar-se a elements clau de la comunicació. Aquestes sessions es calendaritzaran abans del llançament de la campanya i ajudaran als projectes a aterrar la seva proposta de valor.
 • Assessoria prèmium en matchfunding (3 hores per projecte): assessorament adhoc per desenvolupar la campanya de matchfunding. Aquest assessorament podrà alternar-se amb acompanyament d’expertes (assessoria prèmium) i trobades amb la mentora. 
 • Campanya de matchfunding (5 semanes).
 • Sessions d’enxarxament (4 hores): Sessions d’enxarxament i intercooperació específiques.
 • Programa de desenvolupament tecnològic del projecte (4-6 setmanes).
 • Els projectes disposaran d’hores de mentoria (48 hores) i assessoria prèmium en el procés de creació del disseny del prototip tecnològic amb el comitè de persones expertes (4 hores).

Criteris d'accés

Els projectes interessats a participar d’aquest programa seran avaluats en relació amb aquests aspectes:

 • Potencial: efectes positius i transformadors que la proposta pot generar
 • Sostenibilitat: viabilitat perquè la iniciativa perduri en el temps
 • Coherència amb valors i pràctiques de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària
 • Incorporació de la perspectiva de gènere
 • Participació al programa MatchImpulsa 20

Els criteris de selecció dels projectes amb la puntuació associada seran degudament publicats al web abans del llançament de la convocatòria (estiguis atenta a la publicació de les bases), juntament amb la configuració del Comitè de selecció MatchImpulsa 10.

Calendari formatiu

Llançament de la convocatòria: Juny

Inici del programa: 21/09/2021
Fi del programa:  31/12/2021

Duració total del programa: 60 hores

Algunes sessions es faran en directe i altres podran realitzar-se de forma asincrònica. Les empreses i organitzacions participants podran accedir als continguts a través de l’espai Matchcampus.


Singularitats

Algunes singularitats del MatchImpulsa 10
Exemples i recursos inspiradors
La MatchKanva
Itinerari obert i d’autogestió
Xerrades sincròniques i asincròniques
Cotreball, creixement i distensió de comunitat

Mètodes

Aquest plantejament és transversal al conjunt de programes
Aprendre fent
Recerca acció
Agile
Ètica de la cura