MatchImpulsa +100

MatchImpulsa +100 és un programa de lliure accés que ofereix recursos i activitats per facilitar la plataformització digital del model de negoci i l’enxarxament amb l’ecosistema local. Les persones, empreses i organitzacions que participin en aquest programa podran millorar la seva perspectiva digital de la mà de persones expertes en tecnologia (MatchTech), gènere i feminisme (MatchIgualtat) i de les possibilitats que ofereix la connexió amb el món universitari (MatchUniversitat).

Les sessions d’aquest programa fomenten metodologies de recerca-acció, agile, d’aprendre fent (learning by doing) i l’ètica de la cura. S’incorporen exemples i recursos inspiradors, com la MatchKanva que permeten que els projectes participants puguin avançar de forma autogestionada en la identificació de les seves necessitats i prioritats. Així doncs, cada participant decideixi quin itinerari vol seguir.

Dirigit a

MatchImpulsa +100 està dirigit a persons, empreses i organitzacions que volen repensar i madurar la seva estratègia digital per adaptar el seu model d’organització al teletreball i desenvolupar activitat empresarial a través de plataformes digitals. El programa està orientat a  projectes que volen fer aquest pas garantint la inclusivitat, l’equitat de gènere i els valors i pràctiques transformadores del seu projecte. 

Potencials participants:

  • Empreses, cooperatives, fundacions o associacions o persones individuals de qualsevol àmbit econòmic, alineades amb els valors de les economies transformadores i que vulgui millorar la seva estratègia de plataformització digital i l’enxarxament local.
  • Organitzacions que treballin al voltant del feminisme i contra la violència envers les dones.
  • Organitzacions de l’àmbit de l’alimentació sostenible.

Continguts i activitats

El programa MatchImpulsa +100 s’estructura en 7 mòduls de capacitació:

[1] Acceleració econòmica: Centrat en accelerar el model de negoci cap a la plataformització digital, facilitant formació en innovació, estratègia digital i models de plataforma, marcs legals i nous models de finançament.

[2] Organització: Enfocat en reforçar aspectes organitzatius i les habilitats interpersonals per enfortir la gestió de l’entitat: nous models de lideratge inclusiu, cura d’equips o metodologies lean and agile (tenint en compte el format de teletreball) o instruments per millorar la perspectiva de gènere.

[3] Tecnologia – MatchTech: Destinat a millorar la capacitació en sobirania tecnològica: eines i llicències obertes, introducció a les millors solucions tecnològiques (ERP, CRM, etc) o criteris per diferenciar entre infraestructures i plataformes considerant l’optimització de recursos (com temps i/o diners).

[4] Agroecologia digital: Orientat a identificar les necessitats i els reptes que els projectes de l’àmbit de l’alimentació sostenible tenen per la seva acceleració econòmica i plataformització digital. A través de la inspiració de projectes paradigmàtics i la connexió amb recursos i eines de’àmbit, es facilitarà una xarxa de col·laboració entre les entitats participants.

[5] Digista: Centrat a incorporar la perspectiva feminista, facilitant eines per dissenyar recursos i eines pel seu seguiment i avaluació com, per exemple, un pla d’igualtat. Inspiració a través d’experiències destacades d’implantació de mirada feminista i la identificació de reptes i solucions comunes per consolidar xarxes de col·laboració entre les organitzacions participants.

[6] Comunitat: Sessions informatives sobre l’actualitat dels programes MatchImpulsa. En el marc d’aquest mòdul s’incorporen les sessions MatchUniversitat.

[7] Enxarxament: Espai d’aprenentatge i intercooperació entre les iniciatives que participen al programa. Incorpora espais de creixement personal i de distensió, que complementaran l’itinerari formatiu del programa +100.

programaDescobreix les sessions +100

Criteris d'accés

Qualsevol empresa i organització a la qual va dirigit el programa, amb  inscripció prèvia.

>> En cas de ser una empresa tecnològica, et recomanem revisar el programa MatchTech i en cas de voler formar part dels dos programes (+100 i MatchTech) omplir el formulari d’inscripció com a “Tech”.

>> En cas de ser una empresa que està treballant en el desenvolupament  recursos i eines d’igualtat de gènere i feminisme, et recomanem revisar el programa MatchIgualtat  i en cas de voler participar als dos programes (+100 i MatchIgualtat) omplir el formulari d’inscripció com a “Igualtat”.

>> Selecciona Match Impulsa +100 per altres perfils de participants

Calendari formatiu

Llançament de la convocatòria: (la inscripció estarà sempre oberta)

Inici del programa: 25/05/2021
Finalització: 31/12/2021

Total hores de formació: 100 h
Algunes sessions es faran en directe i altres podran realitzar-se de forma asincrònica. Les persones, empreses i organitzacions participants podran accedir als continguts a través de l’espai Matchcampus.

 Singularitats

Algunes singularitats del MatchImpulsa +100
Exemples i recursos inspiradors
La MatchKanva
Itinerari obert i d’autogestió
Xerrades sincròniques i asincròniques
Cotreball, creixement i distensió de comunitat

Mètodes

Aquest plantejament és transversal al conjunt de programes
Aprendre fent
Recerca acció
Agile
Ètica de la cura