Programa Sessions +100

#1 Experiències inspiradores de plataformes digitals

28/05/2021
Campus

Vera Vidal i Arnau Vilardell exposen exemples inspiradors de plataformes existents. En què s’assemblen i quins elements les diferencien?

#2 Experiències inspiradores de plataformes digitals

28/05/2021
Campus

Amb Melissa Renau, Albert Cañigueral i Jordi Llonch. Exemples inspiradors de plataformes existents II.

Reptes
#3 Reptes i oportunitats segons el model de plataformització

30/06/2021
Campus

Liher Pillado i Josian Llorente mostren exemples de plataforma sorgits en el context de la Covid – 19.

#4 Innovació per promoure models de negoci més sostenibles

11/06/2021
Campus

Quin paper juga la innovació en el context de la plataformització? Lorea Argarate i Ana Aguirre exposen innovacions que canviaran les empreses del futur.

15/06/2021
Campus

Joan Martínez analitza motius de creació i casos d’èxit de projectes d’intercooperació inspiradors segons els models de governança.

#6 Business Intelligente o Data Analytics?

17/06/2021
Campus

Núria Arguimbau Llorens explica les principals diferències entre aquests dos artefactes i les oportunitats i tendències en el desplegament de plataformes digitals.

#7 Com la Covid-19 ha canviat el marketing digital i les consumidores?

22/06/2021

Campus

Genís Roca desplega el paper del màrqueting en l’estratègia corporativa de plataforma i els canvis en el context de la Covid-19 amb KPIs de referència.

#8 És possible parlar de logística sostenible?

28/06/2021

Campus

Tamara López proposa una manera d’abordar els reptes de la logística i la distribució dels negocis digitals amb l’exemple de Koiki.

#9 MatchKanva

Pròximament

Campus

Amb Mayo Fuster

#10 Com mesurar el compromís social de les organitzacions i mesurar el valor social que generen

09/09/2021

Campus

Aproximació a la metodologia “Valor Social Integrado (VSI)”.

#11 Plataformes sexys!

20/11/2021

Campus

Campanyes de comunicació digital inspiradores per consolidar la teva proposta & Sexy pich.

#12 Apropament a inversors

Pròximament

Campus

Matchfunding, briefing o informe tecnològic i producció del prototip de plataforma digital de 10 empreses

#13 Com implementar polítiques d’igualtat i diversitat en el teu projecte?

Pròximament

Campus

Quin tipus de mesures s’incorporen i com implementar polítiques d’igualtat i diversitat al teu projecte en el marc d’impulsar projectes més sostenibles i igualitaris. Elements clau a considerar.

#14 Despeses associades al desenvolupament d’una plataforma digital

15/11/2021

Campus

Aproximació a partir de l’anàlisi del model de negoci.

#15 Com abordar la internacionalització del teu projecte? Aproximació a casos inspiradors

Pròximament

Campus

Diferents estratègies d’escala. Coneixem casos inspiradors, reptes i full de ruta.

#1 Què són i per què les metodologies Agile en un projecte de plataforma I

Pròximament

Campus

Què entenem per metodologies agile? Tipus segons necessitats del projecte: Scrum, Kanba… Com implementar-les en funció dels diferents reptes?

#2 Com implementar metodologies Agile en un projecte de plataforma II

Pròximament

Campus

Exemples pràctics de com s’estan implementant les metodologies agile en el marc del desplegament de plataformes digitals. Bones pràctiques.

#3 Com dissenyar democràticament plataformes

Próximanent

Campus

Què diferència a les plataformes unicorn de les plataformes cooperatives. Coneixem diferents tipus de plataforma segons el seu model de governança.

#4 Management en temps de covid-19

Pròximament

Campus

Lideratges sostenibles i democràtics per gestionar espais de treball i abordar la presa de decisions. S’abordaran els principals reptes que tenen les organitzacions i es facilitaran idees per poder facilitar les interaccions de manera més fluida i sana des de la perspectiva digital.

#5 Què són les habilitats toves i com podem treballar-les en el marc de la plataformització

Pròximament

Campus

Hi ha habilitats que són més importants que d’altres en el marc de l’acceleració i plataformització digitals? Coneixem les habilitats toves i veiem com podem treballar-les.

#6 Processos de resolució de conflictes dins les organitzacions

09/09/2021

Campus

Eines i recursos a disposició de les organitzacions per facilitar espais de cura en el marc de les organitzacions i saber com abordar el conflicte en un context de teletreball.

#7 Com treballar a distància i gestionar equips

Pròximament

Campus

Es parla de flexibilitat i eficiència a l’hora de treballar a distància, però quines són les claus sobre el teletreball i com aplicar-les a la teva organització.

#8 Com treballar a distància i gestionar equips

15/11/2021

Campus

Es parla de flexibilitat i eficiència a l’hora de treballar a distància, però quines són les claus sobre el teletreball i com aplicar-les a la teva organització.

#4 Plataformes accessibles

Pròximament

Campus

La tecnologia actual pot suposar una barrera per les usuàries. Per contrarestar aquest impediment, podem impulsar espais tècnicament més inclusius per a tothom.

#5 Infraestructures digitals I

Pròximament

Campus

Infraestructures digitals per millorar l’eficiència dels serveis i impulsar negocis més sostenibles (1 part).

#6 Conversa i viralitat a la xarxa

15/11/2021

Campus

Viralitat i conversió a la xarxa

#7 Eines del màrqueting per plataformitzar el teu negoci

15/11/2021

Campus

En aquesta sessió ens endinsarem a conèixer aspectes indispensables per a la plataformització del nostre projecte

#8 Aspectes claus de la privacitat i seguretat digitals

15/11/2021

Campus

Terms & conditions en el marc del desenvolupament de plataformes (GDPR) i ciberseguretat, des d’un punt de vista legal.

#9 Com fer automatizació de tasques de gestió (bàsics)

09/09/2021

Campus

Zappier, IFTTT i molts altres recursos per fer-nos la vida més fàcil.

#10 Eines lliures per fidelitzar i impulsar comunitats.

15/11/2021

Campus

Aproximació a eines lliures que optimitzen el temps de gestió i ajuden a fidelitzar clients: CRM, TPV / POS, ERP.

#1 La Covid-19: un revulsiu en l’acceleració digital

03/06/2021
Campus

Anna Fernández, Gemma Moliner i Eugeni Chafar porten diferents respostes a la Covid-19 en l’àmbit de l’alimentació sostenible a través de Katuma, Pam a Pam i Aliments de Prop, des de l’Economia Social i Solidària a l’administració pública.

#2 Com podem impulsar projectes col·lectius en l’àmbit de l’alimentació sostenible?

Pròximament
Campus

Com apropar-se a la innovació. La proposta de valor en el model de negoci. Exemples d’inspiració.

#3 Projectes i plataformes de distribució

28/06/2021
Campus

Anna Garcia i Susanna Aspuro mostren, amb La Colmena que diu Sí!, el Mercat de Fruites i Biomarket, els principals reptes de distribució alimentària i les solucions tecnològiques que s’estan implementant.

#4 Referents en el desplegament de projectes agroecològics

01/07/2021
Campus

Myriam Soteras i Pere Pugès presenten Mercat Arrels i Kmcat, referents i models d’inspiració de l’àmbit.

#5 Com optimitzar la traçabilitat de tot el procès comercial d’una empresa

Pròximament
Campus

Coneixem 3 projectes i als seus principals reptes de distribució. Quines solucions tecnològiques estan implementant? Elements en comú i aspectes detectats a millorar.

#6 Secure platforms to respond to the demand for healthy products

15/11/2021
Campus

With Alessandra Schmidt, Coordinating Research at Fab Lab Barcelona

#7 Com garantir la traçabilitat del nostre compromís social

Pròximament

Campus

Com la logística digital pot millorar el desenvolupament tecnològic de la traçabilitat dels productes i serveis.

#8 Ciencia ciudadana. Cómo co-diseñar proyectos más sostenibles.

Pròximament

Campus

Com la tecnologia alimentària està donant resposta a les necessitats del sistema alimentari actual. Quines són les tendències actuals i com aquestes poden inspirar nous projectes plataforma.

#9 Com la digitalització contribuir a l’alimentació sostenible?

Pròximament

Campus

Exemples d’inspiració des de l’àmbit de l’alimentació sostenible. Com abordar el compromís social i promoure polítiques de diversitat i sostenibles.

#10 Com impulsar la nostra marca posant al centre el punt de venda digital

Pròximament

Campus

Com codissenyar projectes més sostenibles. Exemples inspiradors en l’àmbit de la ciència ciutadana des de l’àmbit de l’alimentació sostenible.

#11 2021 Barcelona Capital de l’Alimentació Sostenible

Pròximament

Campus

Esdeveniments, espais de co-creació i participació.

#12 Com impulsar la nostra marca posant al centre el punt de venda digital

Pròximament

Campus

Què és el trade marketing? Com podem fidelitzar els nostres clients i mantenir l’interès pels nostres productes i serveis. Parlem de promoció de producte, gestió d’assortiment i tendències inspiradores des de l’àmbit digital.

#1 Impulsar projectes amb perspectiva de gènere

03/06/2021

Campus

Principals reptes als quals s’enfronten les dones a l’hora de desplegar negocis digitals, missió i valors per emprendre’ls amb perspectiva de gènere.

#2 Com podem impulsar projectes col·lectius en les Economies Digitals Feministes?

Pròximament

Campus

Com, les diferents alternatives jurídiques, poden adaptar-se a l’economia de cures, feminista i segons les particulartitats de l’àmbit? Coneixem el cas de Barabara Educació

#3 Com impulsar projectes comuns en l’àmbit de les Economies Digitals Feministes

15/06/2021

Campus

Com les diferents alternatives jurídiques poden adaptar-se a l’economia de cures, feiminista i segons les particulartitats de l’àmbit.

#4 Competències digitals: recursos per fer front a violències digitals

15/11/2021

Campus

Nocions bàsiques per dissenyar i implementar un protocol contra l’assetjament sexual, per raó de sexe i diversitat sexual, en el marc de la plataformització del teu projecte.

#5 Referents internacionals: models d’inspiració pel que fa a la incorporació de la perspectiva feminista

01/07/2021

Campus

Presentació d’un projecte de plataforma feminista de referència internacional.

#6 Plantejaments estratègics i fonts de finançament

20/11/2021

Campus

Polítiques i mesures de suport a empreses que s’estan impulsant a favor de la igualtat entre homes i dones.

#7 Què són les dades amb perspectiva de gènere?

Pròximament

Campus

Estratègiques per obtenir dades amb perspectiva de gènere en el teu negoci. Disseny, implementació i seguiment.

#8 Dissenya el teu pla d’Igualtat

Pròximament

Campus

Què has de saber. Com dissenyar el teu pla d’igualtat.

#9 5 claus per garantir un projecte igualitari

Pròximament

Campus

Claus i eines a abordar en el marc del deplegament de projectes (exemples inspiradors).

#10 Comunicació no sexista

Pròximament

Campus

Tips bàsics per transformar la teva comunicació. Com trencar amb els estereotips de gènere, llenguatge inclusiu, simbolismes.

#1 Presentació del programa de programes Matchimpulsa

25/05/2021

Campus

Benvinguda a la comunitat Matchimpulsa.

#2 Presentació del programa de programes Matchimpulsa

25/05/2021

Campus

Benvinguda a la comunitat Matchimpulsa.

#3 Opcions de finançament per a empreses

22/07/2021

Campus

Aproximació a les vies de finançaments europees.

#4 Sessió de preguntes i respostes per presentar-se a Matchimpulsa 20

08/06/2021

Campus

Sessió de consultes al voltant dels criteris d’accés al programa Matchimpulsa 20.

#5 Presentació de les bases de la convocatòria 10. Sessió de preguntes i respostes

Pròximament

Campus

Sessió de consultes al voltant dels criteris d’accés al programa Matchimpulsa 10.

#6 Presentació de les bases de la convocatòria Matchimpulsa 10. Sessió de preguntes i respostes

Pròximament

Campus

Sessió de consultes al voltant dels criteris d’accés al programa MatchImpulsa 10.

#7 Sessió informativa programes MatchTech i MatchIgualtat

Pròximament

Campus

Sessió informativa

#8 Opcions de finançament per a empreses (UOC-II)

Pròximament

Campus

#9 Barcelona Activa i els seus recursos d’Economia Social i Solidària

09/09/2021

Campus

Sessió amb l’Ernest Pons Rojas Barcelona Activa.

#1 Elements clau per fer front a la plataformització digital

31/05/2021
Campus

En aquesta sessió, s’abordaran els elements clau per fer front a la plataformització digital des de l’àmbit econòmic i financer amb Facto Cooperativa.

#2 Innovació i plataformització en l’àmbit de l’alimentació

Pròximament
Campus

– OPEN SPACE
Com apropar-se a la innovació. La proposta de valor en el model de negoci. Exemples d’inspiració.

#3 Ecosistemes estratègics

10/06/2021
Campus

Sessió específica oberta a ecosistemes estratègics: Digista, Agroecologia Digital, BarCola. Identificació de reptes i objectius estratègics.

#4 Sessió específica oberta a ecosistemes estratègics: Digista, Agroecologia Digital, Barcola

Pròximament
Campus

– OPEN SPACE
Identificació de reptes, objectius estratègics.

#5 Com intercooperar?

17/06/2021
Campus

– OPEN SPACE
Identificació de reptes i d’objectius estratègics de DigistaAgroecologia Digital i BarCola.

#6 Walk & Beers

Pròximament
Campus

Itineraris verds per la ciutat oberts a la comunitat MatchImpulsa.

#7 Sessió específica oberta a ecosistemes estratègics: Digista, Agroecologia Digital, Barcola

Pròximament

Campus

– OPEN SPACE
Identificació de reptes, objectius estratègics

#8 Masculinitats alternatives

06/07/2021

Campus

-OPEN SPACE
Què volem dir quan parlem de Masculinitats alternatives? Com podem treballar-les?

#9 Grups d’empoderament feminista

08/07/2021

Campus

Trobades per promoure l’apoderament i el suport mutu, des d’una metodologia vivencial i feminista.

#10 Walk & Beers

Pròximament

Campus

Itineraris verds per la ciutat oberts a la comunitat MatchImpulsa. Proposta de relaxació i connexió amb la natura.

#11 Presentació de projectes de la comunitat MatchImpusa

Pròximament

Campus

– OPEN SPACE
Espai reservat per la presentació de projectes participants.

#12 Grups d’empoderament feminista (II)

15/07/2021

Campus

En aquesta càpsula la Beatriz ens ofereix una sessió centrada en els valors feministes.

#13 Temps&Teletreball

05/07/2021

Campus

– OPEN SPACE
Espai de teletreball, recursos bàsics

#14 Grups d’empoderament feminista

Pròximament

Campus

– OPEN SPACE
Trobades per promoure l’empoderament i el suport mutu, des d’una metodologia vivencial i feminista.

#15 Temps i Teletreball

05/07/2021

Campus

– OPEN SPACE
Espai de teletreball, recursos bàsics

#16 Masculinitats alternatives

15/11/2021

Campus

Què volem dir quan parlem de masculinitats alternatives? Com podem treballar-les?

#17 Sessió específica oberta a ecosistemes estratègics: Digista, Agroecologia Digital, Barcola

Pròximament

Campus

– OPEN SPACE
Identificació de reptes, objectius estratègics

#18 Temps i teletreball (III)

15/11/2021

Campus

Espai de teletreball, recursos bàsics (part III): nou rol de mànager, nou rol d’empleat/da

#19 Presentació de projectes de la comunitat MatchImpulsa

Pròximament

Campus

– OPEN SPACE
Espai reservat per la presentació de projectes participants.

#20 Grups d’empoderament feminista (III)

15/11/2021

Campus

En aquesta sessió la Beatriz se centra a fer una introducció al poder i als privilegis, com a fonts que sumen i resten poder en el si d’un equip humà.

#21 Masculinitats alternatives

Pròximament

Campus

Què volem dir quan parlem de Masculinitats alternatives? Com podem treballar-les?

#22 Grups d’empoderament feminista de dones.

Pròximament

Campus

– OPEN SPACE
Trobades per promoure l’empoderament i el suport mutu, des d’una metodologia vivencial i feminista.

#23 Walk & Beers

Pròximament

Campus

Itineraris verds per la ciutat oberts a la comunitat MatchImpulsa.

#24 Temps&Teletreball

Pròximament

Campus

– OPEN SPACE
Espai de teletreball, recursos bàsics.

#25 Presentació de projectes de la comunitat MatchImpulsa

Pròximament

Campus

– OPEN SPACE
Espai reservat per la presentació de projectes participants