#PerLaSalutQueMereixem una plataforma d’E-learning especialitzada en la Salut Integral de les Dones

Aquesta entrevista és part d’una sèrie de converses que volen recollir l’estat de desenvopament de vuit projectes de l’Economia Social i Solidària de la ciutat de Barcelona que l’any 2021 vam participar al programa MatchImpulsa 10 i rebre el suport de la ciutadania i de la Càtedra_Oberta per a desplegar un prototip de plataforma o solució digital a través de la campanya #MatchGoteo

Breu presentació de l’organització i la seva missió

Igualitarium neix a finals de 2020 amb la voluntat de fomentar la transformació social cap a una societat igualitària i sostenible des d’una mirada feminista pel que fa l’àmbit de la salut. Fem Educació per la Salut. 

El nostre propòsit és donar eines i recursos amb perspectiva de gènere  que permetin adquirir habilitats personals per ser part activa de la pròpia salut. En especial ens centrem en la salut integral de les dones molt més enllà de la salut reproductiva.

Volem contribuir en la salut i benestar de les persones, abolir l’androcentrisme en les ciències de la salut a través d’una Educació per la Salut amb perspectiva biopsicosocial.

Quin tipus de projecte esteu impulsat gràcies als recursos de la Càtedra_Oberta (MatchImpulsa, 2021)?

Gràcies als recursos de la Càtedra_oberta, estem impulsant la Creació d’una Plataforma E-learning especialitzada en la  Salut Integral de les Dones amb dues línies de formació:  Una primera línia de formació destinada a particulars i una segona línia de formació destinada a professionals de la salut.

En el marc dels objectius que vàreu definir a la campanya #Matchgoteo, en quin moment us trobeu? S’ha produït algun canvi rellevant en la vostra organització que vulgueu compartir? Retorn en funció del vostre pla de treball, fites compartides i públiques a la campanya.

Actualment estem en la fase d’elaboració dels dos primers cursos que formaran part de la Plataforma E-learning. 

La recerca acurada de professionals especialitzats, tant a nivell local com internacional és la fase que més hi estem dedicant per tal de garantir rigorositat de contingut.

La implementació de la Plataforma,  creació del disseny corporatiu, estudi d’eines de gestió, etc… s’ha anat desenvolupament paral·lelament.

Tot i que el projecte ens està suposant més temps del que teníem marcat, està anant vent en popa per a la sortida al mercat en els terminis que teníem establerts.

Quin posicionament té el vostre projecte amb relació a l’impuls d’una digitalització que incorpori la perspectiva de gènere?

La perspectiva de gènere és la raó de ser d’aquest projecte. Sense perspectiva de gènere no hi ha projecte.

El projecte incorpora la perspectiva de gènere en totes les seves fases, atenent la diversitat de situacions, necessitats i interessos dels entorns d’aprenentatge amb l’objectiu de promoure la igualtat, minimitzar els riscos de la xarxa i l’eliminació de les violències masclistes.

Tota extracció d’informació i anàlisis de dades es realitza des de la perspectiva de gènere, és a dir, tenint en compte les normes i els rols de gènere i les estructures de poder que es manifesten entre gèneres i les seves interseccionalitats.

El repte és, sobretot, que els professionals de la salut puguin fer ús de programari que contempli la perspectiva de gènere i sexe.

Quin creieu que són els principals reptes que té la vostra organització en relació amb l’ús i la incorporació d’eines i programari lliure?

El principal repte és que siguin sostenibles en el temps. És a dir, que les diferents eines utilitzades, d’aquí a X temps puguin mantenir la comunitat que hi ha darrera, tant de persones usuàries com de professionals de desenvolupament que mantinguin la seguretat, usabilitat… i que no quedin obsoletes a curt termini i que ens obligui a migrar

En el desplegament del projecte aquesta primera part de l’any, s’han fet evidents necessitats abans no detectades? Quines?

Tot i que vam detectar les accions de posicionament d’una marca nova, això comporta més feina de la que vam plantejar.

 Per tal d’implementar la inclusió a través d’accions concretes, hem vist indispensable la necessitat de crear contingut accessible per a perfils diversos (diversitat funcional, entre d’altres).

Identifiqueu algun tipus d’aprenentatge específic que vulgueu compartir amb aquelles organitzacions de l’ESS que, com vosaltres, estan transitant cap a models de negocis digitals?

La creació i manteniment d’una plataforma comporta moltes especificitats tècniques i això no ho acabes de saber al principi tot i que es tracta de programari lliure.

Les eines digitals per la gestió corporativa com ara ERP, CMR, etc comporten molt temps de dedicació per escollir, aprendre i posar en marxa.

Voleu compartir alguna fita de rellevància de cara a la tardor 2022?

Al novembre tenim pensat fer el llançament al mercat del nostre primer curs de la Plataforma. 

També posarem a disposició de la població unes  Infografies gratuïtes i descarregables oferint coneixement contrastat per tal d’afavorir l’autocura. 

Altres comentaris d’interès en relació amb el futur de la vostra organització i/o projecte que vulgueu compartir?

Per la especialització que requereix el projecte, creiem que té molt de futur ja que a la vegada és altament escalable i altament necessari. I el que més il·lusió ens fa és que esdevingui una eina d’utilitat real per a la millora de la salut de les dones, contribuïnt també a situar les dones dins la societat al lloc que mereixem.

#PerLaSalutQueMereixem

Més info

Publicació realitzada gràcies a la col·laboració entre Càtedra_Oberta i Fundació Goteo.