Negoci híbrid, mesures igualitàries i coneixement en obert, els tres pilars a desenvolupar de l’Economia Social i Solidària

Dintre del marc de la celebració del 33 Congrés Internacional del CIRIEC es presenta sota l’eix temàtic “les dones en l’avantguarda de l’economia social” la comunicació “LA DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL. El caso de la ciudad de Barcelona” realitzada per Mayo Fuster Morell, Ricard Espelt i Núria Vega.

Aquest congrés CIRIEC és un espai molt important sobre economia pública, social i cooperativa on participaran veus tan importants com Paul Krugman, Premi Nobel d’Economia.

En aquesta comunicació es focalitza en la importància que la revolució digital ha comportat per la digitalització de l’economia i per l’economia de plataforma. Un procés que ha estat accelerat amb la COVID-19. L’economia social (ES) no ha estat aliena a aquest fenomen. La comunicació analitza en quina mesura l’economia social transita cap a models de negoci de plataforma, apostant per la professionalització i la capacitació digital, incorporant la perspectiva de gènere i adoptant la cultura oberta. 

Per això, s’ha elaborat una anàlisi de vint-i-set entitats de l’ES de la ciutat de Barcelona, en el marc de la Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital. Són 27 organitzacions de l’economia social, amb activitat a la ciutat de Barcelona, que han participat en el programa d’acceleració digital  transversalment feminista MatchImpulsa, desenvolupat durant l’any 2021 en el marc de la Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital.

Les principals conclusions que es poden extreure de l’estudi és que:

  • Les organitzacions de l’economia social estan apostant majoritàriament per un model de negoci híbrid, que combina preferentment B2B i B2C, fomentat, sobretot, per fons públics, però secundat per una varietat de vies de finançament. 
  • També es posa de manifest que encara que la majoria de les organitzacions de l’economia social està implementant mesures igualitàries, en coherència amb la incorporació dels valors del feminisme en la seva missió, hi ha limitacions.
  • Pel que fa al coneixement obert, l’estudi reflecteix com la meitat de les organitzacions de la mostra estan implementant llicències de domini públic i la predisposició cap a la compartició d’una àmplia tipologia de recursos en obert.