FemMarket

FemMarket es planteja com una plataforma de descobriment i comercialització de talent basada en l’economia digital feminista, que permet a les dones i les creadores no binàries de la indústria de la música, col·laborar amb altres i altres creadors musicals, compartir continguts i gestionar les relacions.

Lluitar contra la bretxa de gènere per aconseguir un món més igualitari, requereix passió, dedicació, informació, recursos, oportunitat i suport mutu.

Natalia San Juan, directora Associació Femnøise

Més info: