Cura organitzacional i gestió de conflictes

Una altra sessió interessant és la de l’@amaia_ibarrola ​de l’esberla_coop uqe explica que les cures són totes aquelles tasques que estan contribuint al sosteniment de la vida i possibiliten el sistema econòmic capitalista