DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Organització

Cura organitzacional i gestió de conflictes dins les organitzacions

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

Què és la cura?

 • Treball de cura i reproductiu
 • Sostenibilitat de la vida
 • L’Economia de les Cures
 • Ètica de la cura
 • Conciliació i corresponsabilitat

Què tenir en compte per incorporar les cures en les organitzacions?

 • Necessitats de les persones treballadores
 • Necessitats de l’Organització
 • Equilibri entre les necessitats de les persones i les necessitats de l’entitat i l’organització.

Reptes en la incorporació d’un model de cures

 • Bona salut econòmica i financera de la cooperativa
 • Modificació de la política de preus que incloguin la part estructural
 • Reflexió profunda i reestructuració de la relació productiu-reproductiu

Eines I recursos per facilitar espais de cura

Acció a curt termini

 • En l’àmbit personal
  • Missatges, trucades a les companyes
  • Cafè virtual
  • Informar a la persona encarregada
 • Com a organització
  • Celebrar els aniversaris, baixes per maternitat, excedències i esdeveniments importants

Accions estructurals a mig- llarg termini

 • Diagnosi i avaluació de l’ètica de les cures
  • revisió feminista de la cultura organitzativa a través dels diferents eixos
 • Procés de reflexió col·lectiva sobre quin sistema de cures ens agradaria tenir
  • Les cures com a valor transversal i identitari de la cooperativa/organització
 • Elaboració d’un pla d’acció per incorporar un sistema de cures sostenible

Diagnòstic des de la perspectiva feminista I de cures

 • Distribució equitativa de tasques
 • Conciliació vital i corresponsabilitat
 • Gestió d’emocions i conflictes
 • Participació i democràcia
 • Gestió d’agressions

ESFERES A TENIR PRESENT PER LA INCORPORACIÓ DE LES CURES (Model l’Esberla)

 • Cura del marc ideològic
 • Cura del marc Organitzatiu
 • Cura del marc de funcionament i les relacions
  • Cura de les persones del projecte – Cura del col·lectiu
  • Cura de la cooperativa
  • Cura de comunitat

COORDINACIÓ DE LES CURES I LA COMUNITAT. MISSIÓ: Cuidar els somnis

FUNCIONS PRINCIPALS

 • Suport als somnis individuals
  • Tenir cura i acompanyar les relacions laborals de les treballadores
  • Horitzó laboral i expectatives (rols, jornades, motivacions, etc.)
  • Espais de seguiment emocional individual i col·lectius
  • Detecció de necessitats de formació i itineraris interns (per traspassar-ho a l’aranya)
 • Reconeixement i afecte
  • reconeixement i afecte (individual, comunitari i dels serveis → serveis amb Rol Significat)
  • Celebració
  • Cohesió
 • Justícia interna
  • Processar conflictes
  • Treball, reparar i visibilització dels rangs/poder; crítics i límits
  • Treball profund de temes que ens interpel·lin com a treballadores
  • Pla d’igualtat de l’Esberla
 • Benvingudes i comiats
  • Benvingudes i acollides a l’equip i a l’esberla
  • Comiats i processos de dol de persones / serveis → amb la direcció de significat
  • Rituals i transicions

Abordatge dels conflictes en el context del teletreball

 • Impactes del confinament i la crisi de la COVID-19
 • Conseqüències del teletreball

Abordatge dels conflictes

 • Què són els conflictes?
 • Què és la gestió de conflictes?
 • Identificar quan estem en conflicte

Claus per l’abordatge

 • Què ens fa por d’abordar el conflicte?
 • La dimensió més difícil del conflicte
 • Saber identificar què sentim
 • Dobles senyals

Recomanacions

 • Gestionar els conflictes com si fossin rols
 • Identificar quan estem en crisi
 • Creació d’espais per gestionar els conflictes
 • Demanar suport o facilitació externa

Recursos


Vols fer algun comentari sobre aquesta sessió?
Has trobat alguna cosa a faltar? Què t’ha semblat? Ens vols fer arribar un comentari?