Textos legals

AVÍS LEGAL 

Dades del responsable

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web és el grup de recerca Dimmons que en tant que grup de recerca actua sota la titularitat de la Universitat Oberta de Catalunya –en endavant la UOC–, amb domicili social a l’avinguda del Tibidabo, núm. 39-43 (08035 Barcelona, Estat espanyol), amb el CIF núm. G60667813 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 842.

En aquest espai, l’usuari o usuària, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i les usuàries i Dimmons (UOC) com a responsable d’aquest web. Com a usuari o usuària, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Dimmons (UOC) com a responsable d’aquest web, assumeix el compromís de processar la informació dels usuaris i usuàries amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris i usuàries.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el simple accés) de les pàgines web que formen part del lloc web de www.matchimpulsa.barcelona incloent els continguts i els serveis posats a disposició. Tota persona que accedeixi al web www.matchimpulsa.barcelona accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal web de MatchImpulsa.

Dades personals que es recullen i com ho realitzem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari o la usuària queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Dimmons (UOC). D’aquesta forma, l’usuari o la usuària es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d’aquest web, es prohibeix:

– Qualsevol vulneració dels drets del prestador o nostre com a legítim titular.

En la utilització del web www.matchimpulsa.barcelona l’usuari o la usuària es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets de Dimmons (UOC) o de tercers o que pogués perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.matchimpulsa.barcelona o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant això, l’usuari o usuària ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són plenament fiables i que, per tant Dimmons (UOC) no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que Dimmons (UOC) posa  tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari o la usuària a MatchImpulsa poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon a Dimmons (UOC), assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i les usuàries i Dimmons (UOC) utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris i usuàries estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a la disposició dels usuaris i usuàries de la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Drets de propietat intel·lectual i industrial sota llicència Creative Commons

Els continguts d’aquesta pàgina web està sota una llicència Creative Commons BY-SA 3.0. Això significa que sou lliures de compartir (copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format) i d’adaptar (remesclar, transformar i crear a partir del material) amb els termes següents:

– Reconeixement: Heu de reconèixer l’autoria de manera apropiada a nom de “Dimmons (UOC)”, proporcionar l’enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d’una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l’ús que en feu.

– Compartir-Igual: Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l’obra original.

La llicència no autoritza la utilització d’altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals.

L’usuari o la usuària coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, queda a l’empara de la llicència Creative Commons BY-SA 3.0 i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari, una usuària o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al web, haurà de notificar aquesta circumstància a Dimmons (UOC) indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web www.matchimpulsa.barcelona proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

Exclusió de garanties i responsable

Dimmons (UOC) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

– La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

– L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Dimmons (UOC) amb els usuaris i les usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BARCELONA.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.matchimpulsa.barcelona,  per favor dirigeixi’s a info@matchimpulsa.barcelona 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat t’expliquem quines dades personals recopilem dels usuaris i les usuàries i com són utilitzades. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquest web.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris i usuàries. Com a usuari o usuària has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els principis que apliquem respecte a la teva privacitat:

– Mai sol·licitarem informació personal tret que realment sigui necessari per prestar-te els serveis que ens requereixis.

– Mai compartirem informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.

– Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

T’advertim que aquesta Política de Privacitat pot variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa t’aconsellem que la visitis periòdicament. Serà aplicable en cas que decideixis emplenar algun formulari de contacte on es recopilen dades de caràcter personal.

Dimmons (UOC) ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de dades personals

Identitat del responsable:  Dimmons (UOC) 

Correu electrònic:  info@dimmons.net 

A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’ “Usuaris i usuàries, subscriptors i subscriptores del MatchImpulsa”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que s’apliquen a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, s’aplicaran els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

– Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre sol·licitarem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques de les quals seràs informat prèviament amb absoluta transparència.

– Principi de minimització de dades: Únicament seran sol·licitades les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels quals són requerides.

– Principi de limitació del termini de conservació: Les dades no seran conservades durant més temps del necessari per a les finalitats del tractament. En funció a la finalitat, seràs informat del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i s’eliminaran aquells registres inactius durant un temps considerable.

– Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de forma que es garanteixi una seguretat i confidencialitat adequada a aquestes. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a Dimmons (UOC) procedeixen de les pàgines: Inscriu-te i Subscripció al butlletí i de la participació en sessions de cocreació tipus focus group del programa MatchImpulsa.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a www.matchimpulsa.barcelona disposem de dades personals que el concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.

– Sol·licitar la seva rectificació o supressió.

– Sol·licitar la limitació del seu tractament.

– Oposar-se al tractament.

– Sol·licitar la portabilitat de dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Dimmons (UOC) deixarà de tractar les dades, exceptuant per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

– El tractament està basat en el consentiment.

– Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

– El tractament s’efectua per mitjans automatitzats.

– En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a què les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de les dades personals que el concerneixen infringeixen el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari o usuària es connecta amb aquest web, per exemple per subscriure’s al butlletí electrònic, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Dimmons (UOC). Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça de correu electrònic, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari o la usuària dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Dimmons (UOC), només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Les persones representant a les organitzacions que participin en el programa MatchImpulsa a través del web www.matchimpulsa.barcelona faciliten següents finalitats: 

– Inscripció al programa (a través de la pàgina ‘Inscriu-te’), aportant dades informatives sobre la descripció del projecte (dades no personals) que informaran a un directori de caràcter públic al web.

– Formulari descriptiu (a través de un formulari realitzat amb LimeSurvey),  aportant dades informatives sobre el projecte (dades no personals)  que serviran per caracteritzar el nivell de digitalització de l’organització i que serviran per a fer investigació de recerca-acció durant l’exercici del projecte. Les posteriors realitzacions del qüestionari (a mig i al final del procés) serviran per valorar l’evolució del grau de digitalització de l’organització a través del programa de recerca acció. Les dades es recolliran i s’analitzaran per tal de realitzar informes tècnics i articles acadèmics i/o de divulgació. Les dades s’enmegatzaran en un dataset que és publicarà al repositori institucional de la UOC, O2, sota una llicència Creative Commons (CC BY).

– Sessions de co-creació (tipus focus grups). Les dades no personals que es recullin a través de les sessions de co-creació serviran per facilitar la intercooperació entre els projectes participants. A l’igual que les dades recollides en els formularis, serviran per la realització d’informes tècnics i articles acadèmics i/o de divulgació i la tesi doctoral esmentada prèviament. Les dades s’enmegatzaran en un dataset que és publicarà al repositori institucional de la UOC, O2, sota una llicència Creative Commons (CC BY).

– Formulari de subscripció del butlletí (a través de la pàgina ‘Subscripció al butlletí’), que recopila les dades ‘nom’ i ‘correu electrònic’ per enviar informació relativa als esdeveniments, convocatòries i altres informacions relacionades amb MatchImpulsa gestionat a través de la plataforma de butlletins electrònics Mailchimp.

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals: 

– Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que es recullen.

– Per ajudar i millorar els serveis que ofereix aquest web.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web que es detalla en la política de cookies.

D’acord amb el que s’estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Dimmons (UOC) serà responsable del tractament de les dades corresponents als usuaris i les usuàries del web i subscriptors.

Dimmons (Universitat Oberta de Catalunya) no ven, ni lloga, ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en un futur, a tercers sense el consentiment previ. 

Enviament de missatges de correu electrònic a efectes de contacte

Un cas especial de tractament de dades a MatchImpulsa es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien amb la finalitat de contactar amb Dimmons (UOC) per a qualsevol finalitat relacionada amb els serveis oferts.

Encara que no existeix un formulari de captació de dades, a l’efecte de contacte, els usuaris i les usuàries poden enviar missatges de correu electrònic (a través del correu info@matchimpulsa.barcelona). 

Legitimació per al tractament de les teves dades.

La base legal per al tractament de les teves dades és: el consentiment.

Per contactar o realitzar comentaris en aquest web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per donar els serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, MatchImpulsa, comparteix dades amb els següents prestadors amb les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per ajudar a MatchImpulsa a analitzar l’ús que fan els usuaris i les usuàries del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, amb domicili a Espanya. Més informació a: els servidors de Pangea estan allotjats al centre de dades de la Fundació Guifi.net, que es troba ubicat a Barcelona (Espanya). 

Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili a EUA. Més informació en: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Dimmons (UOC) per a la gestió de MatchImpulsa.

Navegació

En navegar per www.matchimpulsa.barcelona es poden recollir dades no identificables, que poden incloure: adreça IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives es troben també les relacionades amb els teus hàbits de navegació. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

Dimmons (UOC) es compromet en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris i usuàries, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a executar la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Dimmons (UOC) no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Dimmons (UOC) s’assegura que qualsevol persona que estigui autoritzada per part de la Universitat Oberta de Catalunya per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Dimmons (UOC), notificarà al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari o usuària, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a www.matchimpulsa.barcelona exonerant a Dimmons (UOC), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari o la usuària accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari d’inscripció i/o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Dimmons (Universitat Oberta de Catalunya) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment donat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable a qualsevol moment comunicant-ho a Dimmons (UOC) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Dimmons (UOC) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Dimmons (UOC) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una raonable antelació abans de la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Dimmons (UOC) no realitzarà pràctiques de SPAM, per la qual cosa no s’enviaran correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Dimmons (UOC) es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

POLÍTICA DE GALETES (COOKIES) 

En aquest web recopilem i utilitzem la informació segons s’indica en la política de privacitat. Una de les formes mitjançant la qual recopilem informació és a través de l’ús de la tecnologia anomenada “cookies”. A MatchImpulsa s’utilitzen cookies per a diverses coses.

Què és una galeta?

Una “cookie” és una petita quantitat de text que s’emmagatzema en el teu navegador (com Chrome de Google o Safari d’Apple) quan navegues per la majoria dels llocs web.

Què NO és una galeta?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una galeta?

Les cookies no acostumen a emmagatzemar informació sensible sobre tu, com a targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, estadístic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no t’associa a tu com a persona sinó al teu navegador web. De fet, si navegues habitualment amb el navegador Chrome i proves de navegar per la mateixa web amb el navegador Firefox, veuràs que el web no s’adona que ets la mateixa persona perquè en realitat està associant la informació al navegador, no a la persona.

Quins tipus de galetes existeixen?

– Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

– Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc..

– Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les galetes pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Mailchimp, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google adsense, etc.

Quines galetes utilitza aquest web?

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. En aquest lloc web s’utilitzen les següents cookies que es detallen a continuació:

Galetes pròpies:

– Personalització: Les cookies ens ajuden a recordar amb quines persones o llocs web has interactuat, perquè pugui mostrar-te contingut relacionat.

– Preferències: Les cookies ens permeten recordar els teus ajustos i preferències, com l’idioma preferit i la teva configuració de privadesa.

– Seguretat: Utilitzem cookies per evitar-te riscos de seguretat. 

Galetes de tercers:

Aquest web utilitza serveis d’anàlisis, concretament, Google Analytics per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat d’aquest, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar a l’usuari o la usuària. Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc., L’usuari o la usuària pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google.

Les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega pel web de www.matchimpulsa.barcelona,  per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts a alguna xarxa social.

Pots consultar a cada perfil social el tipus de cookies que s’emmagatzemen. 

Es poden eliminar les galetes?

Sí, i no només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per eliminar les cookies d’un lloc web has d’anar a la configuració del teu navegador i allí podràs buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Configuració de cookies per Google Chrome

Configuració de cookies per Apple Safari

Configuració de cookies per Internet Explorer

Configuració de cookies per Mozilla Firefox

Si ho desitges, pots inhabilitar el seguiment de Google Analytics mitjançant aquest complement per al navegador ofert per Google.

Més informació sobre les galetes:

Pots consultar el reglament sobre cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva “Guia sobre l’ús de les cookies” i obtenir més informació sobre les cookies a Internet http://www.aboutcookies.org/ 

Si desitges tenir un major control sobre la instal·lació de cookies, pots instal·lar programes o complements al teu navegador, coneguts com a eines de “Do Not Track”, que et permetran escollir aquelles cookies que desitges permetre.