School of Feminism

School of Feminism
Àrea d'activitat
Plataformes i xarxes socials
Forma Jurídica
Altres
Codi Postal
08006
Correu de contacte

School of Feminism es una plataforma que tiene por objetivo llevar el feminismo a la sociedad a través de la comunicación, la creatividad y la educación.