Fundació Intermedia

Fundació Intermedia
Tipologia
Forma Jurídica
Fundació
Codi Postal
08028

Intermedia és una fundació sense afany de lucre que atén a persones, especialment que es trobin en situació de vulnerabilitat social i laboral, promoguda per Fundació IRES, Fundació Surt i Suara Cooperativa, amb una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocupació