Equal Saree

Equal Saree
Àrea d'activitat
Cartografia col·laborativa, Disseny i fabricació, Educació i/o formació, Participació ciutadana, Recerca col·laborativa, Altres
Forma Jurídica
Associació
Codi Postal
08037
Correu de contacte

Som arquitectes, expertes en gènere i investigadores feministes i construïm la igualtat a través de l'espai. Fem disseny d'espais, participació ciutadana feminista, IAP Feminista, assessorament/formació en aplicació de la P.G. a l'arquitectura i l'urbanisme, entre d'altres.