Deltacoop

Deltacoop
Tipologia
Sectors Estratègics
Altres
Forma Jurídica
Cooperativa
Codi Postal
F61800843
Correu de contacte

Cooperativa d’Iniciativa social sense afany de lucre adreçada a la gestió de serveis per petita infància i família.