Deltacoop

Deltacoop
Tipologia:
Sectors Estratègics:
Altres
Forma Jurídica:
Cooperativa
Codi Postal:
F61800843
Correu de contacte:

Cooperativa d’Iniciativa social sense afany de lucre adreçada a la gestió de serveis per petita infància i família.