Alia, Associació cultural de dones per la recerca i acció

Alia, Associació cultural de dones per la recerca i acció
Tipologia
Sectors Estratègics
Cultura, Educació, Tecnologia
Forma Jurídica
Associació
Codi Postal
08002
Correu de contacte

Impulsa accions i recerca sobre tecnologies i feminisme (amb la col.lectiva Donestech), especialment en violències digitals i software lliure. Promou la creació audiovisual i digital amb projectes educatius/comunitaris . Fa consultoria en polítiques d'igualtat de gènere