DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Finançament

Seguiment d’indicadors

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

La sessió de formació “Seguiment d’Indicadors” es centrarà en el valor i l’ús eficient dels indicadors en la presa de decisions i l’avaluació d’impacte dins de les organitzacions. Abordarem els diferents tipus d’indicadors, com els de procés, resultat i impacte, i com seleccionar i dissenyar indicadors rellevants per a cada entitat.

També es tractaran eines i mètodes de seguiment, tant manuals com automatitzats, i s’explorarà com aquests ajuden a identificar tendències, problemes i oportunitats, essent fonamentals per a la transparència i rendició de comptes. La sessió serà una guia completa per a la gestió eficient dels indicadors.

Claus de la sessió

 1. Tipologies d’Indicadors:
  • Procés: Mesures del funcionament diari.
  • Resultat: Indicadors de l’èxit de les activitats.
  • Impacte: Efectes a llarg termini de les accions.
 2. Selecció i Disseny d’Indicadors:
  • Criteris per triar indicadors rellevants.
  • Com dissenyar indicadors específics per a cada objectiu.
 3. Eines de Seguiment:
  • Mètodes manuals: Registres i seguiment manual.
  • Mètodes automatitzats: Softwares de seguiment i anàlisi de dades.
 4. Anàlisi de Dades:
  • Interpretació de tendències a partir dels indicadors.
  • Identificació de problemes i oportunitats.
 5. Aplicacions Pràctiques:
  • Exemples de com utilitzar indicadors en diferents sectors.
  • Estudis de cas reals.
 6. Transparència i Rendició de Comptes:
  • La importància de la transparència en la comunicació de dades.
  • Eines per a una rendició de comptes efectiva.