DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Tecnologia

Política de coneixement de dades

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

En aquesta sessió, explorarem “Política de coneixement de dades”, una guia completa sobre la gestió de polítiques de dades en organitzacions. Abordarem temes clau com la seguretat i privacitat de les dades, les normatives legals com el RGPD i la LOPD, així com les estratègies per implementar aquestes polítiques eficaçment.

Es destacarà la importància de la formació del personal i l’adopció de pràctiques transparents per a una gestió eficient de les dades, essencial per a l’operativitat, la reputació i el compliment legal de les organitzacions. Aquesta introducció servirà per oferir una visió general i contextualitzar la discussió en la publicació web.

Claus de la Sessió

 1. Rellevància de les Dades en l’Era Digital:
  • Explora com les dades s’han convertit en un actiu crucial per a les organitzacions.
  • La gestió de dades influeix en la presa de decisions i estratègies empresarials.
 2. Normatives de Protecció de Dades:
  • Detalla la influència del RGPD i la LOPD en la protecció de dades personals.
  • Requisits legals per a la recopilació, emmagatzematge i ús de dades.
 3. Mesures de Seguretat de Dades:
  • Aborda les estratègies per protegir les dades de fuites i accessos no autoritzats.
  • Importància de les polítiques de seguretat i protocols d’actuació en cas de vulneracions.
 4. Implementació de Polítiques de Dades:
  • Passos per a establir polítiques efectives de gestió de dades.
  • Formació del personal i realització d’auditories com a eines clau.
 5. Ètica i Transparència en la Gestió de Dades:
  • Enfoc en la necessitat de pràctiques ètiques i transparents.
  • Com la gestió de dades impacta en l’operativitat, la reputació i el compliment legal.