DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Feminisme

Masculinitats alternatives (II): CRISIS I NOVES MASCULINITATS

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

MASCULINITAT(S)… IDENTITAT, PRIVILEGIS I PODER 

 • Hegemòniques. Es refereix a la dinàmica cultural per la qual els homes exigeixen i sostenen una posició de lideratge en la vida social. 
 • Còmplices. Es beneficia dels avantatges que obtenen gràcies a la subordinació. És el que coneixem com (dividend patriarcal). 
 • Subordinades. Altres models de masculinitat no hegemònica que són expulsats d’aquest cercle de “legitimitat” que marca la masculinitat hegemònica. 
 • Marginades. Des d’estructures interseccionals tota aquella masculinitat fora del marc de referència. 

INTERSECCIONALITAT 

L’estudi de les identitats socials encavalcades o intersecades i els seus respectius sistemes d’opressió, dominació o discriminació. 

 • Moviment intern – extern de dominació 
 • Compensació entre els eixos 

Heu assenyalat que al seu país els homes més joves no són necessàriament els més oberts de ment. És una dada inquietant. Sobretot perquè jo veig una regressió. La gent gran té el poder, a tots els nivells: domina la situació, no necessita ser igualitària, té actituds permissives –en alguns camps, fins i tot obertes–, però perquè gaudeix del poder i hi està instal·lada. Per contra, els joves no tenen poder, se senten febles, sense feina i sense diners. La seva masculinitat no té una base econòmica per exercir el poder sobre la dona; per això són més conservadors i usen la religió per justificar la seva superioritat i dominació sobre elles. «No tinc diners ni feina ni poder, però almenys Déu ha decidit donar-me el poder sobre tu, dona»: aquesta és la seva lògica. – ABDESSAMAD DIALMY 

PRIVILEGIS NO GUANYATS 

El valor social que ens atorga la societat pel fet de ser homes

PRIVILEGIS CONSENTITS 

La potestat i legitimitat per exercir poder 

CORRESPONSABILITAT 

La corresponsabilitat consisteix en la distribució equitativa de responsabilitats domèstiques entre les persones membres de la llar. 

PATERNITAT 

UNA OPORTUNITAT PER REVISAR-NOS

REFLEXIÓ

Però no tot són privilegis. Hi ha aspectes de la masculinitat que també ens afecten negativament. Se t’acudeix algun? 

DADES I SALUT 

Aspectes com: 

 • Salut 
 • Esperança de vida (-7) 
 • Sexualitat 
 • Consum de drogues 
 • Delinqüència 
 • Problemes psicològics i afectius 
 • Relacions d’abús i violència 
 • Cura i autocura 
 • Sobrepès 

SALUT 

La conformitat a les normes masculines tradicionals com: 

 • Guanyador 
 • Control Emocional 
 • Conductes de risc 
 • Violència 
 • Playboy 
 • Autosuficiència 
 • Prioritzar treball 
 • Poder sobre la dona 
 • Rebuig d’homosexualitat 
 • Cerca d’estatus 

Perjudica la salut mental i a la cerca d’ajut 

Participar en conductes que comporten riscos, ser sexualment dominants, evitar discutir les emocions o buscar ajuda, en definitiva mantenir una masculinitat mal entesa o “tòxica”, rebaixa en gairebé sis anys l’esperança de vida dels homes al continent. Un quart no arriba a complir la cinquantena.

“Les diferències en la mortalitat masculina i femenina a les Amèriques comencen a sorgir al voltant dels deu anys.”

Entre les maneres de descuidar-se derivades del mandat de gènere estarien: una exposició més gran a riscos laborals, tendència a la dolenta alimentació (propi dels que mai no van veure com a tasca seva responsabilitzar-se del menjar) i, a més, un major grau de consum d’alcohol i tabaquisme.

MASCULINITAT I VIOLÈNCIA 

 • EL PODER I EL CONTROL DE L’ALTRE 
 • AGRESSIVITAT: Capacitat innata i adaptativa de l’ésser humà que garanteix la seva supervivència 
 • VIOLÈNCIA: Conjunt de valors socials associat a l’agressivitat. És apresa i té una dimensió ètica. 

VIOLÈNCIA CONTRA 

 • Dones, nenes i nens 
 • Altres homes 
 • Un mateix 
 • Ciberassetjament sèxting, sextorsió, 
 • Control digital Obligar a compartir ubicació o fer fotos del lloc on es troba… 
 • Violència sexual grooming o ciberassetjament sexual 
 • Goshting

QUE GUANYEM ELS HOMES? 

DESMUNTAR LA MASCULINITAT TÒXICA 

 • Un món més just i igualitari 
 • Reparar un històric deute amb les dones i d’altres identitats menystingudes 
 • Millorar les relacions que ens envolten 
 • Major riquesa emocional i autoconeixement 
 • Reduir la violència i els abusos 
 • Salut i benestar en un mateix i amb l’entorn 

Vols fer algun comentari sobre aquesta sessió?
Has trobat alguna cosa a faltar? Què t’ha semblat? Ens vols fer arribar un comentari?