DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Finançament

Fons de finançament europeu

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

FONS EUROPEUS

Els Fons Europeus són variats i diversos, però comparteixen uns  principis generals comuns. Implementen la política de la Unió  Europea gràcies als programes, alguns d’ells gestionats directament  per la Comissió Europea – els Fons Centralitzats – mentre que altres  estan “delegats” a entitats nacionals com és el cas dels Fons  Estructurals (ESIFs). 

A l’hora de plantejar-nos presentar un projecte europeu a una  convocatòria, és preferible familiaritzar-se primer amb el lèxic  específic que els Programes Europeus fan servir. També és bo saber  quins avantatges comporta participar en un projecte europeu i  quines activitats són elegibles. 

ERASMUS+ 

Horizontal priorities 

 • INCLUSIÓ I DIVERSITAT: igualtat d’oportunitats i accés, inclusió, diversitat i equitat en  totes les seves accions. 
 • TRANSFORMACIÓ DIGITAL: importància de l’educació digital per a la transformació  digital que Europa necessita. 
 • PARTICIPACIÓ EN LA VIDA DEMOCRÀTICA: suport a la ciutadania activa i l’ètica en  l’aprenentatge permanent; desenvolupament de competències socials i interculturals,  pensament crític i alfabetització mediàtica. 
 • MEDI AMBIENT I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC: Green Deal – prioritat als  projectes destinats a desenvolupar competències per a la sostenibilitat ambiental 
 • PARTICIPACIÓ EN LA VIDA DEMOCRÀTICA: suport a la ciutadania activa i l’ètica en  l’aprenentatge permanent; desenvolupament de competències socials i interculturals, pensament crític i alfabetització mediàtica.

Sectorial priorities 

Segons el tipus de projecte: 

 • Joventut 
 • Recerca i innovació 
 • Educació i adults

KEY ACTIONS 

 • KA 1 – MOBILITAT EDUCATIVA DE LES PERSONES 
 • KA2 – COOPERACIÓ ENTRE ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS 
 • KA3 – RECOLZAMENT AL DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES I A LA  COOPERACIÓ  
 • ACCIONS JEAN MONNET – EDUCACIÓ SUPERIOR I ALTRES ÀMBITS DE  L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ

PARTNERS 

 • 10 MÀXIM segons programa / 3 MÍNIM / ACONSELLABLE: entre 4 i 6 (per a un KA2) 
 • ENTITATS SOL·LICITANTS: només de països del programa ERASMUS+ (països de la  UE + Macedònia del Nord, Sèrbia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia). 
 • ENTITATS PARTICIPANTS: important fer entrevistes per seleccionar partners (països  del programa + països associats). 
 • PORTAL INTERESSANT PER TROBAR-NE:  
 • https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-p articipate/partner-search 
 • LINKEDIN també és una font interessant. 

MOLT IMPORTANT: el perfil dels partners ha de complementar la  nostra expertesa: experiència en projectes similars + perfil tècnic QUE SUMIN!

QUI HI POT PARTICIPAR? 

 • REGISTRE: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc  
 • CRITERIS DE SELECCIÓ: 
  • Capacitat financera: fonts de finançament estables i suficients per mantenir  l’activitat durant el període de realització del projecte. 
  • Capacitat operativa: qualificacions i competències professionals necessàries per  a portar a terme el projecte proposat. 
  • Criteris de concessió: les propostes que superin els umbrals mínims individuals i  l’umbral mínim de qualitat global seran estudiades per al seu finançament. 
 • DESPESES: 
  • Despeses subvencionables 
  • Despeses indirectes subvencionables 
  • Despeses NO subvencionables

Horizon Europe 

OBJECTIUS 

 • Adaptació al canvi climàtic inclosa la transformació social: accelerar la  transformació a una Europa resistent al clima i justa per al 2030 
 • Càncer: més de 3 milions de vides salvades, viure més temps i millor, aconseguir una  comprensió completa del càncer, prevenir, qualitat de vida i garantir un accés equitatiu  a tot això a tot Europa. 
 • Ciutats intel·ligents i neutres per al clima: donar suport, promoure i mostrar 100  ciutats europees en la seva transformació sistèmica cap a la neutralitat climàtica per al  2030 i convertir-les en centres d’innovació per a tot Europa. 
 • Oceans, mars, aigües costaneres i interiors saludables: netejar aigües marines i  dolces, restaurar ecosistemes i hàbitats degradats, descarbonitzar l’economia blava per  aprofitar de manera sostenible els béns i serveis essencials que proporcionen. 
 • Salut i alimentació del sòl: recerca i innovació, educació i formació, inversions i  demostració de bones pràctiques mitjançant “laboratoris vius” (experiments i innovació  en un laboratori sobre el terreny) i “fars” (bones pràctiques).

ESTRUCTURA 

PILAR 1: CIÈNCIA D’EXCEL·LÈNCIA

L’objectiu és reforçar i ampliar  l’excel·lència de la base científica de  la UE.  

 • European Research Council (ERC) 
 • Accions Marie Curie  
 • Infrastructures de recerca

PILAR 2: CLÚSTERS, DESAFIAMENTS  MUNDIALS I COMPETITIVITAT INDUSTRIAL  EUROPEA 

 • Salut 
 • Cultura, creativitat i societat inclusiva 
 • Seguretat cívil per la societat 
 • Món digital, indústria i espai 
 • Clima, energia i mobilitat 
 • Alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient

PILAR 3: ESTIMULAR LES  INNOVACIONS D’AVANTGUARDA I  CREADORES DE MERCATS I  ECOSISTEMES QUE PROPICIEN LA  INNOVACIÓ. 

 • Consell Europeu d’Innovació.  
 • Ecosistemes europeus d’innovació. 
 • Institut Europeu d’Innovació i  Tecnologia (EIT).

RECURSOS 

 • ASSESSORS EXTERNS: 
  • Ofereixen ajuda a l’hora de redactar projectes. 
  • Guies de suport per a la redacció (gratuïtes i de pagament, ull!) 
 • SUPORT LOCAL: 
  • Experts/es des del 3er sector fins a institucions públiques (universitats, diputacions, etc.)  amb professionals per donar suport a la redacció de projectes europeus. 
  • Poden ser partners o no. 
  • Us animo a buscar-les per al primer pas, augmenta les possibilitats de guanyar! GUIA SIMPLE: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/60b523ea-c50e-11eb-a925-01aa75ed 71a1/language-en/format-PDF/source-212262621 

Culture & Creativity 

OBJECTIUS PRINCIPALS 

 • Salvaguardar, desenvolupar i promoure la diversitat i el  patrimoni cultural i lingüístic europeu 
 • Augmentar la competitivitat i el potencial econòmic dels  sectors culturals i creatius, en particular del sector audiovisual.

EIXOS DEL PROGRAMA 

EIX 1: CULTURA 

Arquitectura, herència  cultural, disseny, literatura i  editorial, música i Arts  escèniques.

EIX 2: MEDIA 

 • Fomentar la cooperació a través de la cadena  de valor de la indústria audiovisual i en l’àmbit de la UE per tal d’ampliar les empreses i el  contingut europeu en l’àmbit mundial. 
 • Fomentar els talents, siguin d’on vinguin. 
 • Interactuar amb públic de totes les edats,  especialment les generacions més joves.

EIX 3: TRANSVERSAL 

 • Promoure la col·laboració transfronterera sectorial  entre professionals dels mitjans informatius a  Europa. 
 • Estimular l’intercanvi de les millors pràctiques per  a la transformació empresarial col·laborativa. 
 • Fomentar la col·laboració periodística  desenvolupant estàndards, nous models de negoci,  programes de formació, esquemes de finançament  i altres activitats que tinguin com a objectiu  mantenir un periodisme de qualitat.

Vols fer algun comentari sobre aquesta sessió?
Has trobat alguna cosa a faltar? Què t’ha semblat? Ens vols fer arribar un comentari?