DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Finançament

Finançament per projectes ESS

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

Aquesta sessió amb el Carlos Guadián tracta sobre diferents aspectes del finançament per a projectes en l’entorn de l’Economia Social i Solidària (ESS).

En aquesta sessió, es presenten conceptes bàsics sobre la importància del finançament, incloent-hi sostenibilitat, impacte social, innovació, autonomia i la importància d’un bon equip. També s’aborden fonts de finançament convencionals i no convencionals, com les subvencions públiques i el micromecenatge, així com estratègies de finançament eficaces per a entitats i organitzacions de l’ESS.

Es destaca la necessitat de definir estratègies de finançament ben pensades que siguin flexibles, alineades amb la missió de l’organització, i transparents per guanyar la confiança de la comunitat i altres stakeholders. La sessió també explora la diversificació de fonts de finançament i l’impacte comunitari, emfatitzant la participació activa de la comunitat en el suport financer i la presa de decisions.

Finalment, es presenten casos d’èxit i recursos útils, incloent-hi exercicis pràctics per identificar i analitzar fonts de finançament, així com per desenvolupar plans financers i campanyes de crowdfunding. La sessió conclou amb un resum de punts clau i la importància de l’impacte social en les estratègies de finançament.

Claus de la sessió

 1. Importància del Finançament:
  • Sostenibilitat: Vital per la continuïtat de les iniciatives.
  • Impacte Social: Ampliar l’abast i el impacte social.
  • Innovació: Permet provar noves idees i adaptar-se a canvis ràpids.
  • Autonomia: Redueix la dependència de subvencions o donacions.
  • Equip: Un finançament adequat permet tenir un equip més fort.
 2. Fonts de Finançament:
  • Subvencions Públiques: Conegudes, però amb inconvenients com la burocràcia.
  • Crowdfunding: Flexible i amb necessitat d’una bona campanya de màrqueting.
 3. Estratègies de Finançament:
  • Adaptabilitat: Essencial en un entorn canviant com l’ESS.
  • Cohesió amb la Missió: Seleccionar fonts de finançament alineades amb els valors.
  • Resiliència: Diverses fonts augmenten la capacitat de continuar en moments difícils.
  • Participació Comunitària: Implica a la comunitat com a col·laboradors actius.
  • Transparència: Reforça la credibilitat i confiança amb la comunitat.
 4. Diversificació de Fonts de Finançament:
  • Clau per a la resiliència i major llibertat d’acció.
  • La comunitat com a part activa en el suport financer i la presa de decisions.
 5. Pràctiques en Crowdfunding:
  • Història clara i atractiva.
  • Objectius realistes.
  • Transparència i recompenses atractives.
 6. Inversió d’Impacte i Capital Risc:
  • Inversió d’Impacte: Cerca un impacte social o ambiental, a més del retorn financer.
  • Capital Risc: Enfocat en el creixement ràpid i alt rendiment.
 7. Casos d’Èxit:
  • Exemples com Mondragon Corporation, Grameen Bank, Fairtrade International, Arizmendi Association of Cooperatives, i la Cooperativa Integral Catalana.
 8. Recursos Útils:
  • Diferents recursos i eines per trobar subvencions i suport.