DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Enxarxament

Ecosistemes estratègics: Identificació de reptes i objectius

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

Repte i Col·laboració Multiactor

Dos objectius 

 1. definir un repte a partir d’un problema identificat 
 2. analitzarem la capacitat per solucionar-ho de manera col·laborativa

Tipologia de reptes

Una prèvia abans de definir un repte hi ha diferents tipologies de reptes (Classificació extreta de Conway, Masters and Thorold – 2017).

 • Simples 
  • relativament simples de definir 
  • comprensibles per la majoria de persones 
  • acostumen a ser respostos directament per causa-efecte 
  • per resoldre’ls normalment és suficient aplicant solucions ja testejades 
  • limitació principal: manca de recursos 
 • complicats 
  • també responen a una relació causa-efecte, però són més difícils d’entendre
  • Tenen solució, però pot ser més d’una 
  • Necessiten un coneixement tècnic; això no obstant, les bones pràctiques també se solen utilitzar
  • principals objectius: obtenir els recursos necessaris + identificar i aplicar una solució efectiva 
 • complexos 
  • No estem segurs si els entenem o no 
  • No identifiquem les solucions 
  • Hi ha diverses (i sovint contradictòries) opinions de les expertes al respecte > hi ha múltiples interconnexions entre els problemes i el context, que és inestable i  canviant. 
  • No hi ha cap part involucrada en el problema que pugui resoldre el repte per si  sola, sense la intervenció d’altres parts. 
  • Hi ha la necessitat d’un coneixement tècnic i un procés d’aprenentatge per  codesenvolupar una nova solució (cal experimentació!). 
 • Caòtics 
  • no existeix una relació causal aparent 
  • en aquest cas la intuïció és un element determinant per cercar solucions efectives
  • no es pot preveure el temps necessari per resoldre el repte 

Pensar com un sistema 

 • ODGs no poden ser analitzats mitjançant un model lineal  
 • necessiten una aproximació sistèmica 
 • els reptes poden ser afrontats des de múltiples aproximacions 
 • no es tracta de seleccionar/esbrinar la millor estratègia, sinó identificar els punts a  partir dels quals l’acció és possible i provoca canvis en la direcció desitjada  (oportunitats o palanques de canvi del sistema) 

Actuar com un emprenedor 

 • accions concretes (concebudes com experiments/projectes pilot) per afrontar  problemes específics 
 • accions analitzades dpdv de l’impacte generat (conseqüències) per identificar les  maneres més efectives d’afrontar els reptes i els seus problemes vinculats 

Metodologia

 • definir un repte a partir d’un problema identificat. Com ho farem? 
  • Detectar i comprendre el problema 
  • comprendre el seu context 
  • definir el canvi que volem provocar (reflexió + visualització) 
  • Definir de manera concisa el repte que volem abordar
 • analitzarem la capacitat per solucionar-ho de manera col·laborativa 
  • reptes complexos -> necessiten la col·laboració multiactor 
  • cal una anàlisi prèvia de la viabilitat de treballar col·laborativament 
  • condicions prèvies per la viabilitat de la col·laboració multiactor: 
  • la urgència del canvi 
   • l’existència d’una persona, equip o organització de referència 
   • la disponibilitat dels recursos adequats

Vols fer algun comentari sobre aquesta sessió?
Has trobat alguna cosa a faltar? Què t’ha semblat? Ens vols fer arribar un comentari?