Els Programes

En el seu conjunt, el programa MatchImpulsa afavoreix una revalorització de l’estratègia digital de les organitzacions que hi participen des d’una perspectiva transversalment feminista i des de tres estadis: adaptació (MatchImpulsa +100), acceleració (MatchImpulsa 20) i prototipatge (MatchImpulsa 10).

ADAPTACIÓMatchImpulsa +100Teletreball
Serveis digitals
Gestió Logística integral
Digitalització del model de negoci
Enxarxament i intercooperació digital
ACCELERACIÓMatchImpulsa 20Plataformització digital del model de negoci
PROTOTIPATGE
MatchImpulsa 10Plataformització digital de projectes de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària i de l’economia col·laborativa

MatchImpulsa +100 està dirigit a persones, empreses i organitzacions que amb l’actual onada de digitalització volen repensar i madurar la seva estratègia digital (web, socials, etcètera), per adaptar el seu model d’organització al teletreball i desenvolupar la seva estratègia d’activitat empresarial a través de plataformes digitals. El programa està orientat a projectes que volen fer aquest pas garantint la inclusivitat, l’equitat de gènere i els valors i pràctiques transformadores del seu projecte.  

MatchImpulsa 20 està dirigit a empreses que vulguin donar un salt qualitatiu per operar en plataformes digitals. Els 20 projectes seleccionats rebran formació, podran participar en sessions d’enxarxament exclusives i gaudir d’acompanyament de persones expertes en l’àmbit tecnològic (MatchTech), en el disseny de mesures i plans d’igualtat (MatchIgualtat) i en models de negoci sostenible. A través d’aquest programa, les iniciatives seleccionades podran identificar el seu Mínim Producte Viable (MVP) per la plataformització del seu projecte, tot incorporant la perspectiva feminista en el disseny del seu prototip de plataforma i disposant de la facilitació d’una mentora.

MatchImpulsa 10 és un programa d’acceleració de projectes amb una voluntat transformadora que facilita la plataformització digital amb un enfocament procomú i feminista. Per fer-ho possible, les iniciatives seleccionades podran avançar cap a la definició del seu informe o briefing tecnològic i la producció de prototips de plataforma i/o millora del seu projecte de plataformització existent, amb el suport de persones expertes de l’àmbit tecnològic (MatchTech), en sostenibilitat, i la implementació de mesures i plans d’igualtat (MatchIgualtat). Aquest programa incorpora també formació, sessions d’enxarxament i mentoratge.

Com a element singular d’aquest programa, les iniciatives seleccionades (un màxim de 10) podran aconseguir un cofinançament de 85.000 € (IVA exclòs) que la Càtedra_Oberta posa a disposició del programa MatchImpulsa 10. Una vegada seleccionats, el programa acompanyarà als projectes en la producció dels seus projectes de plataformització.

matchimpulsa +100
MatchImpulsa +100

100 hores de formació en obert, activitats d’acceleració digital, plataformització, recursos i teletreball

MatchImpulsa 20

Mentoria, assessorament prèmium i concreció del Mínim Producte Viable (MVP) per a 20 empreses

match10
MatchImpulsa 10

Matchfunding, briefing o informe tecnològic i producció del prototip de plataforma digital de fins a 10 empreses

Què en traurem?

Millorarem la viabilitat econòmico-empresarial

El disseny del conjunt del programa té com a objectiu reforçar la viabilitat econòmico-empresarial de les empreses i organitzacions que hi participen i impulsar digitalment àmbits estratègics clau

Feminitzarem

MatchImpulsa s’ha dissenyat i es desenvoluparà des d’una perspectiva transversalment feminista. Per tant, és una oportunitat per feminitzar les empreses i organitzacions participants. Al mateix temps, durant el transcurs del programa es proporcionaran guies perquè les iniciatives que no disposin d’un pla d’igualtat puguin generar-ho en aquest període o, en cas de tenir-lo, per millorar-lo

Escalarem

Proporciona instruments metodològics i estratègics enfocats a l’escalabilitat i replicabilitat dels projectes participants

Intercooperarem digitalment

El programa de programes pretén incrementar la intercooperació local i global dels projectes que hi participen tot enfortint l’Economia Social i Solidària, connectar-la amb altres ecosistemes on la interacció actual és limitada o nul·la

Internacionalitzarem

Independentment de l’abast dels objectius estratègics a curt i mig termini de cadascun dels projectes involucrats, el programa facilitarà una estratègia d’internacionalització d’aquests

Aprendrem interactivament

El disseny del programa fomenta la interacció entre les participants a través de l’aprenentatge col·laboratiu i adaptant-ho a nous formats digitals, aportant també l’experiència d’altres bones pràctiques en l’àmbit

Cocrearem creativament

Les metodologies utilitzades al conjunt del programa proporcionaran eines i recursos perquè les entitats puguin adoptar la cocreació com instrument per desenvolupar projectes

Generarem comunitat

El conjunt d’activitats tenen la voluntat de generar fomentar espais col·laboratius, cooperatius i comunitaris, amb una perspectiva feminista

Connectarem amb la recerca

Donada la naturalesa de MatchImpulsa, es facilitarà que les iniciatives amplifiquin la seva connexió amb el món de la recerca, aportant nous espais de coneixement, noves metodologies i potencials formes de finançament innovadores

Obrirem dades

El mateix desenvolupament del programa generarà un conjunt de dades que s’interrelacionaran amb “datasets” preexistents. Les dades es publicaran al web amb llicència Creative Commons BY-SA 3.0

Construirem aliances

La participació facilitarà la constitució de noves aliances pel desenvolupament de nous projectes

Recursos

Els programes que configuren MatchImpulsa estan dissenyats per potenciar l’economia digital com un procomú a través de diferents eines i recursos col·laboratius. Des d’aquesta perspectiva es combinen accions que potencien la creació de xarxes, l’accés al coneixement obert i la capacitació amb l’objectiu d’explorar i impulsar la col·laboració en el desenvolupament de models de negoci de plataforma. Metodologies de recerca acció, agile, d’aprendre fent i l’ètica de la cura s’incorporen a MatchImpulsa, facilitant que les empreses i organitzacions participants puguin:

Autogestionar-se

al voltant de diferents recursos, segons les seves necessitats, i una oferta de sessions flexible -en directe o en diferit- que facilita la participació en espais de debat

Enxarxar-se

per compartir espais digitals de treball i també de creixement personal com de distensió fora de la pantalla

Explorar nous models d’aprenentatge i cocreació

a partir de l’acompanyament -assessories prèmium i mentoria- i recursos com la MatchKanva

Treballar les habilitats interpersonals

totes aquelles habilitats relacionades amb la intel·ligència emocional, la capacitat de comunicació, l’habilitat de treballar en equip, la facilitat d’adaptar-se als canvis, el lideratge, l’autocontrol, la productivitat personal, la negociació, la gestió de l’estrès, la resolució de conflictes o la gestió del temps